nieuws

Verandering taxatie brandverzekering

Nieuws

Op 1 januari 2006 is het nieuwe verzekeringsrecht ingevoerd.

Op 1 januari 2006 is het nieuwe verzekeringsrecht ingevoerd.
 

Door de nieuwe wetgeving hebben bakkerondernemers nog meer zekerheid met hun brandverzekering wanneer ze de bakkerij-inventaris hebben laten taxeren door een deskundige taxateur. Sinds de invoering van het nieuwe verzekeringsrecht dit jaar zijn de artikelen 274 en 275 uit het Wetboek van Koophandel vervangen door één artikel, namelijk 7:960 Burgerlijk Wetboek (BW). Onder artikel 275 WvK konden verzekeraars zich nog beroepen op het zogenaamde indemniteitsbeginsel. Dit kwam er op neer dat een verzekerde géén voordeel mag hebben bij schade.
 
Deskundig rapport
Met de nieuwe wetgeving mag de verzekeraar hier géén beroep meer op doen, wanneer u uw verzekerde waarde heeft laten taxeren door een deskundig taxateur. Heeft u dit niet gedaan, dan kan de verzekeraar alsnog gebruik maken van het indemniteitsbeginsel. Dit kan de continuïteit van uw bedrijf bij schade in gevaar brengen. Een taxatierapport opgesteld conform artikel 7:960 BW door een deskundige taxateur biedt u meer zekerheid dan de voormalige artikelen. Voor meer informatie: Nederlands Bakkerij Centrum, Wageningen, tel. (0317) 471212, Geerlof Haaring en Pieter Röling. Zij zijn Gecertificeerd RegisterTaxateur bakkerij- inventarissen bij het Nederlands Bakkerij Centrum. Zij voldoen aan estelde eisen om de taxatie uit te mogen voeren.
 
 

Reageer op dit artikel