nieuws

Leerling mag nu zes contracten voor bepaalde tijd krijgen

Nieuws

Wijziging CAO arbeidsovereenkomsten met leerlingen BAKKERSWERELD – Bakkerondernemers kunnen sinds 1 juli 2006 met leerlingen zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd afsluiten zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Mits de totale duur van de zes arbeidsovereenkomsten niet langer is dan zes jaar. Dit staat in de CAO Bakkersbedrijf.

Leerling mag nu zes contracten voor bepaalde tijd krijgen

Wijziging CAO arbeidsovereenkomsten met leerlingen
 
BAKKERSWERELD – Bakkerondernemers kunnen sinds 1 juli 2006 met leerlingen zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd afsluiten zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Mits de totale duur van de zes arbeidsovereenkomsten niet langer is dan zes jaar. Dit staat in de CAO Bakkersbedrijf.

Deze nieuwe regeling, die alleen voor leerlingen geldt, wijkt dus sterk af van de regeling voor werknemers in het algemeen. Normaal ontstaat er met werknemers al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als er meer dan 3 arbeidsovereenkomsten worden aangegaan, of als de totale duur daarvan langer is dan 3 jaar. De nieuwe regeling vervangt de bepaling dat een arbeidsovereenkomst eindigt als de leerovereenkomst eindigt. In de CAO is aangegeven dat deze bepaling niet meer van toepassing is op arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2006 zijn afgesloten.
 
Vanwege de variatie in tijd, die leerlingen nodig hebben om de vakopleiding af te ronden, en de wens van CAO-partijen om de duur van de arbeidsrelatie met leerlingen daarop af te stemmen, hebben CAO-partijen deze belangrijke wijziging aangebracht in de CAO Bakkersbedrijf. CAO-partijen hebben van de wettelijke bevoegdheid om bij CAO van de normale regeling af te wijken gebruik gemaakt, omdat leerlingen meestal niet binnen 3 jaar hun vakopleiding afronden. Door de verruiming van de nieuwe bepaling, wordt het mogelijk dat leerlingen hun hele vakopleiding bij één leerbedrijf volgen.
 
In de artikelen 6.7 en 6.8 van de nieuwe CAO Bakkersbedrijf (26 maart 2006 t/m 31 mei 2007) staat de volledige tekst. De CAO-tekst is bijvoorbeeld te vinden op de website van de NBOV, WWW.NBOV.NL
 

Reageer op dit artikel