nieuws

Jongerencampagne van VB krijgt 7,1

Nieuws

Na drie maanden campagnevoeren Brood. Kan altijd is de spontane bekendheid van de campagne onder jongeren nog laag. Meer dan de helft van de 805 ondervraagde jongeren kan zich spontaan geen enkele reclame-uiting over brood herinneren. Jongeren die de campagne wél kennen, geven de uitingen een 7,1.

Jongerencampagne van VB krijgt 7,1

Na drie maanden campagnevoeren Brood. Kan altijd is de spontane bekendheid van de campagne onder jongeren nog laag. Meer dan de helft van de 805 ondervraagde jongeren kan zich spontaan geen enkele reclame-uiting over brood herinneren. Jongeren die de campagne wél kennen, geven de uitingen een 7,1.
 

Ongeveer tien procent van de jongeren die een brooduiting heeft gezien geeft een duidelijke omschrijving terug van een uiting die verwijst naar de campagne Brood. Kan altijd van het Voorlichtingsbureau Brood (VB).
De geholpen bekendheid van de afzonderlijke broodjes ligt hoger. Het bekendst is ‘Broodje Twijfel’ (geholpen bekendheid 28 procent). Het minst bekend is ‘Broodje Er weer lekker tegenaan’, namelijk 17 procent.
De jongeren zijn de reclame-uitingen vooral in tijdschriften en op posters op school tegengekomen. Dit zijn ook de media waar een advertentie het meeste opvalt volgens de jongeren.
 
Grappige posters
De pay-off wordt goed begrepen door de jongeren. Als zij de pay-off Brood. Kan altijd krijgen voorgelegd, kunnen de jongeren vrij goed vertellen wat er met de pay-off wordt bedoeld. Het gevoel dat jongeren bij de campagne uitingen hebben is grotendeels positief. De uitingen lijken een emotionele lading te geven aan brood.
De campagne als geheel wordt positief ontvangen. De jongeren geven een 7,1 als totaaloordeel voor alle reclame-uitingen. Men vindt de variatie in de uitingen leuk, de uitingen zijn grappig en hebben een frisse uitstraling. Wel geeft een aantal jongeren aan dat niet alle broodjes aanspreken. Broodje Twijfel wordt het best beoordeeld en Broodje Frans proefwerk wordt als minst goed beoordeeld.
Het Voorlichtingsbureau concludeert: ‘De eerste uitkomsten zijn bemoedigend. Geconcludeerd kan worden dat de campagne de doelgroep aanspreekt. Het feit dat de campagne nog weinig bekendheid geniet, heeft alles te maken met de korte introductieperiode. Het is zaak om de bekendheid van de campagne in 2006 stevig uit te bouwen. Daar zal de strategie op gebaseerd zijn.’
 
Vervolg campagne
In het kader van de jongerencampagne Brood. Kan altijd wordt rond Valentijnsdag (14 februari) de nieuwe advertentie ‘Broodje Verliefd’ ingezet. Via jongerentijdschriften, schoolposters, school- en Boomerangcards en posters voor op de winkelvloer wordt jongeren duidelijk gemaakt dat brood ook op Valentijnsdag past. Alles voortkomend uit de campagnegedachte dat er voor elke herkenbare situatie of emotie wel een boterham of broodje is naar keuze.
 

Reageer op dit artikel