nieuws

Heffingen Productschap GZP 2007 blijven gelijk

Nieuws

BAKKERSWERELD – De heffingen van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten (GZP) blijven in 2007 gelijk. Dat stelt het productschap voor. Het bestuur beslist op 2 november over het voorstel.

Heffingen Productschap GZP 2007 blijven gelijk

BAKKERSWERELD – De heffingen van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten (GZP) blijven in 2007 gelijk. Dat stelt het productschap voor. Het bestuur beslist op 2 november over het voorstel.
 

De totale opbrengst van de heffingen in 2007 begroot GZP op circa 5 miljoen euro. Het productschap wil dit geld investeren in onder meer ‘structuurversterking broodbakkerij’ (€3,7 miljoen euro) als broodpromotie, imagoversterking, marktonderzoek en bedrijfsadvisering. De structuurversterkende maatregelen worden betaald uit de opbrengsten van de meelheffing. Ander onderwerp is ‘onderzoek en voorlichting over graan’ onder meer de inventarisatie van graanziekten, keten- en verwerkingsonderzoek van brouwgerst en voorlichting over de bestrijding van fusarium. Deze activiteiten worden gefinancierd door de maalindustrie en de telers. Ook wordt het geld gebruikt voor ‘zaaizaad voor granen en voedergewassen’ Deze heffing is gesplitst in het Fonds Zaaizaad van granen, peulvruchten en andere gewassen en het Fonds Zaaizaad van voedergewassen. Hieruit worden bijvoorbeeld (onderzoeks)projecten betaald gericht op fusarium in tarwe, onkruidbestrijding in de graszaadteelt en de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Later dit jaar besluit het bestuur nog over de hoogte van de heffing op zaaizaad voor voedergewassen. Verder financiert het productschap projecten die gericht zijn op de verbetering van arbeidsomstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn de campagne ‘Blij met stofvrij’ en het project ‘Stof? Pak ’t aan!’.
 

Reageer op dit artikel