nieuws

Bereikbaarheid winkels verslechterd

Nieuws

BAKKERSWERELD – De bereikbaarheid van de winkels in de binnensteden in Nederland is verslechterd, dat stelt Platform Detailhandel Nederland. Het Platform maakt zich ernstig zorgen over de toegankelijkheid van de binnensteden en vindt dat haast is geboden.

Bereikbaarheid winkels verslechterd

BAKKERSWERELD – De bereikbaarheid van de winkels in de binnensteden in Nederland is verslechterd, dat stelt Platform Detailhandel Nederland. Het Platform maakt zich ernstig zorgen over de toegankelijkheid van de binnensteden en vindt dat haast is geboden.
 

De organisatie meent dat de laatste jaren gemeentelijke regelgeving en gemeentelijk beleid de bereikbaarheid van de winkels in de binnensteden hebben aangetast, zowel de bereikbaarheid van de winkel voor de consument als voor het bevoorradende verkeer. Te krappe venstertijden, grote verschillen tussen voertuigeisen, hoge parkeertarieven en strenge milieueisen zorgen voor druk op de winkeliers. Het platform vraagt de politieke partijen daarom aandacht te besteden aan: een betere spreiding van de bevoorrading, uniformere voertuigeisen zoals lengtecriteria, lagere parkeertarieven en milieueisen aan bevoorradend verkeer.
 

Reageer op dit artikel