nieuws

‘Bakker moet meer marktgericht werken

Nieuws

Willen bakkersondernemers in de toekomst overleven dan moet er meer marktgericht worden gedacht en gewerkt. Bakkers moeten afstappen van het productiegericht denken. Dat stelt de Rabobank in haar jaarlijkse uitgave Cijfers en Trends, editie 2005/2006.

Willen bakkersondernemers in de toekomst overleven dan moet er meer marktgericht worden gedacht en gewerkt. Bakkers moeten afstappen van het productiegericht denken. Dat stelt de Rabobank in haar jaarlijkse uitgave Cijfers en Trends, editie 2005/2006.
 

In Cijfers en Trends houdt de Rabobank verschillende bedrijfstakken tegen het licht, onder andere de bakkerijsector. Volgens de bank moeten ondernemers hun denk- en werkpatroon aanpassen als ze de veranderde consument en de toenemende concurrentie van vooral het supermarktkanaal het hoofd willen bieden. Kennis van de lokale markt is daarbij essentieel, de ondernemer moet tijdig inspelen op belangrijke ontwikkelingen, hij heeft een visie nodig en er moeten keuzes worden gemaakt wat betreft doelgroep, dienstverlening en assortiment. Ook zal er meer gedacht moeten worden in concepten, formules; het creëren van meerwaarde en onderscheid ten opzichte van de concurrent is belangrijk. Het gaat om positionering van assortiment, locatie, prijsstelling, bedieningsconcept en service, stelt de Rabobank. Trefwoorden als: ambachtelijk, gezond, verrassend, beleving, directe consumptie, voorkomen en ‘nee verkopen’ zijn daarbij essentieel. Daarnaast noemt de bank samenwerken als verbeterpunt voor de toekomst. Het is een onderwerp dat door bakkersondernemers beter ingevuld moet worden. Samenwerken kan de bakkers helpen om aan de hoge eisen van het ambacht te voldoen. Hoewel bakkers kansen zien in coöperatie, dat blijkt ook uit het recente structuurrapport van het NBC, gebeurt het nog op een te beperkte schaal (vooral inkoop), concludeert het financiële bedrijf. Vooral op de onderdelen verkoop en productie kan samenwerken intensiever. De Rabobank adviseert de sector daarom om meer afstand te nemen van vermeende tegenstellingen en korte termijn (voordeel-) denken.
 
 

Reageer op dit artikel