artikel

Initiatief BakkerijOpvolgersGezocht.nl wordt voortgezet

Nieuws

Het initiatief BakkerijOpvolgersGezocht.nl is ruim anderhalf jaar actief om starters in de bakkerijbranche te begeleiden naar het starten of overnemen van een bakkerij. De resultaten in het anderhalf jaar; 45 aanmeldingen, ruim dertig serieuze kandidaten, waarvan er inmiddels tien zijn gestart. Zij zijn een bakkerij begonnen of hebben een bestaande bakkerij overgenomen. Er is door de samenwerkende partijen besloten het initiatief BakkerijOpvolgersGezocht.nl een vervolg te geven.

Initiatief BakkerijOpvolgersGezocht.nl wordt voortgezet
Archief Bakkerswereld

Bouwer & Officier, 3W Makelaars, Beko Advies, Flynth, NBOV en TenBa hebben begin 2014 onder andere de handen ineen geslagen om startende bakkers te werven. Alle initiatiefnemers erkennen dat de markt voor vraag en aanbod in de bakkerij nog steeds erg moeizaam is. Op zich zijn er starters, maar gezien het aantal bedrijven dat de komende jaren verkocht moeten worden, blijft het een serieus aandachtspunt voor de bakkerijbranche. Daarnaast is het vaak een complex samenspel, wat uiteindelijk tot een succesvol resultaat moet leiden. Niet alleen de goede match is belangrijk, maar ook factoren als ondernemerschap van koper en verkoper, daad- en wilskracht, financiering en goede begeleiding spelen een belangrijke rol.

Bijdrage

Alle deelnemers van het initiatief BakkerijOpvolgersGezocht.nl erkennen dat een deel van de kandidaten waarschijnlijk ook wel zonder dit initiatief zoekende of startende was geweest. Alle partijen hebben kandidaten die het afgelopen jaar ook via hun eigen netwerk bakkerijen zijn begonnen of hebben overgenomen. Het initiatief zal echter blijven voortbestaan. Alle partijen erkennen het belang van hun bijdrage aan het actief zoeken en koppelen van starters binnen de bakkerijbranche. En kunnen hun eigen belangen als discretie en anonimiteit van ieders klanten in stand houden, terwijl er toch onderlinge afstemming is over mogelijke matches tussen vraag en aanbod.

BakkerijOpvolgersGezocht.nl richt zich niet alleen op opvolgers. Ook starters die helemaal nieuw beginnen, zij-instromers die een bakkerij willen starten of kinderen die de bakkerij van hun ouders gaan overnemen, kunnen gebruik maken van de kennis van de deelnemende partijen.

Reageer op dit artikel