nieuws

Payroll-constructies steeds populairder

Mensenwerk 159

De vraag naar hooggekwalificeerde medewerkers in de bakkerijsector stijgt. Industriële bakkerijen hebben steeds meer behoefte aan goedopgeleide bakkers die ook verstand hebben van techniek. Deze groep krijgt vaak snel een vaste baan aangeboden. Daarnaast kiest een toenemend aantal ondernemers, zowel in grote als kleine bedrijven, voor flexibiliteit in het personeelsbestand. Dan is een payroll-constructie heel interessant, aldus diverse uitzendbureaus.

Payroll-constructies steeds populairder
Ruud van Klaveren van bakkerij Visser maakt voor het invullen van de flex-ploeg graag gebruik van uitzendkrachten. Foto: Roel Dijkstra Fotografie

In de zoektocht naar nieuwe medewerkers kiezen ondernemers steeds vaker voor uitzendkrachten of payrollers, is de ervaring van Gert Jan ten Napel van uitzendbureau Het Ambacht. Het grote voordeel is volgens hem dat de ondernemer volledig wordt ontzorgd. ‘Alle risico’s en verplichtingen liggen bij Het Ambacht; de ondernemer krijgt wekelijks een factuur voor de diensten.’

Het grote verschil tussen payrolling en uitzenden is dat bij een uitzendconstructie alleen de gewerkte uren uitbetaald en gefactureerd worden, terwijl in de payroll met garantie-uren voor de uitzendkracht wordt gewerkt, zegt Ten Napel. ‘Waar het meeste gebruik van gemaakt wordt, heeft te maken met de vraag en de intentie. Wanneer er bijvoorbeeld een tijdelijke vacature is, zal sneller voor uitzenden worden gekozen. Payroll is voor ondernemers pas interessant, als ze personeel langer flexibel aan het werk willen kunnen houden. Hierbij geldt een maximum van 5,5 jaar. Het is ook mogelijk om een medewerker die al een tijd binnen de organisatie werkt op de payroll te zetten.’

Flexibiliteit

Ten Napel merkt dat er op dit moment een behoorlijke vraag is naar de payroll-dienstverlening. ‘We merken dat veel klanten kiezen voor flexibiliteit en dat is niet zo vreemd. We hebben net jaren crisis achter de rug, en veel bedrijven hebben nu ingezien wat het voordeel kan zijn als je flexibiliteit in je personeelsbestand hebt. Je kunt sneller opschalen maar ook krimpen in je uren als het iets minder gaat. Ook zien we dat door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid een groei tot stand is gekomen in de payroll. Voor ondernemers is de ‘flexibele’ periode verkort van drie naar twee jaar, terwijl wij via de payroll-constructie een medewerker 5,5 jaar flexibel aan het werk kunnen houden. Wij werken gedurende de eerste 78 weken op basis van weekcontracten. Daarna mogen we nog zes contracten geven in vier jaar tijd; voor ondernemers zijn dit drie contracten in twee jaar tijd.’ Daarnaast kunnen klanten ervoor kiezen om het personeel zelf gelijk in dienst te nemen. In dat geval wordt alleen een werving- en selectie-fee berekend.

‘Wij werken sinds een jaar intensief samen met Het Bakery Institute in Zaandam. Zo willen wij ervoor zorgen dat de kennis van het bakkerijpersoneel up to date blijft. Ook proberen wij om via deze opleidingen nieuw bakkerijpersoneel op te leiden.’

Risico’s beperken

Ook Pieter Thijsse, consultant van Van Nes + Plaisier Personeelsdiensten, constateert dat door de nieuwe wetgeving steeds meer bedrijven voor payrolling kiezen. ‘Payrolling is hot. Veel bedrijven vinden het een groot risico om medewerkers een vast contract te geven, omdat ze niet weten hoe de orderstroom in de toekomst zal zijn en ze niet onnodig met doorbetaling van vast personeel te maken krijgen.’ Voor het personeel maakt het weinig verschil of er voor payrolling of voor een tijdelijk contract wordt gekozen. ‘De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gelijk. Alleen wordt de medewerker niet door het bedrijf betaald, maar door ons.’

Goede monteurs zijn soms lastig te vinden; een payroll-constructie kan dan uitkomst bieden. Foto: Roel Dijkstra Fotografie

Goede monteurs zijn soms lastig te vinden; een payroll-constructie kan dan uitkomst bieden. Foto: Roel Dijkstra Fotografie

Naast payrollen merken wij ook een toename van het aantal uitzenduren. Bij deze dienstverlening verzorgt Van Nes + Plaisier de werving en selectie van de in te zetten medewerker, waarna deze wordt ingezet op de desbetreffende functieplek. De flexibiliteit in deze constructie is precies gelijk aan de payroll-constructie. ‘Als er sprake is van een afname van productie, kan men gemakkelijk mee veren in de urencapaciteit’, legt Thijsse uit. ‘Je zou het kunnen vergelijken met een nul-urencontract. Er wordt alleen een factuur gestuurd voor de daadwerkelijk gewerkte uren. Door deze flexibele schil is het veel gemakkelijker om bij piekproductie – bijvoorbeeld bij een aanbieding van een bepaald product, waardoor er in korte periode veel meer geproduceerd moet worden – op te schalen. Vaak zelf met reeds bekende mensen die al eerder zijn ingezet in de bakkerij of inpakafdeling. In veel situaties is dit beter, zowel financieel als op basis van de arbeidstijdenwet, dan eigen mensen over te laten werken.’

Detachering

Een andere mogelijkheid is detacheren, vervolgt Thijsse. ‘Bij detachering betreft het bijna in alle gevallen hogere functies. Denk daarbij bijvoorbeeld aan productiemanagers, kwaliteitsmedewerkers, proefbakkers, teamleiders en operators. Detachering geeft veel zekerheid voor de kandidaat, aangezien de begin- en einddatum van het werk en het aantal uren zijn vastgelegd. Met andere woorden: een detacheringscontract staat gelijk aan een regulier bepaalde-tijdcontract.’

Vaak wordt voor detachering gekozen als het bedrijf moeite heeft de vacature in te vullen, aldus de consultant. ‘Het wordt nogal eens onderschat hoeveel tijd het vinden van een geschikte kandidaat kost. Uit alle kandidaten moet een selectie worden gemaakt. Meestal blijkt het grootste gedeelte ongeschikt. Als na de gevoerde gesprekken blijkt dat er geen geschikt persoon bij zit, dan kan het maanden duren voor de vacature ingevuld wordt. Veel bedrijven willen daar niet op wachten. Wij hebben in dat geval de beschikking over een breed netwerk en kunnen daardoor op korte termijn met de juiste kandidaat komen.’

Volgens Thijsse wordt de vraag naar (hoog)gekwalificeerde medewerkers steeds groter. ‘In de brood- en banketindustrie zoekt men mensen die niet alleen machines kunnen bedienen, maar ook kennis hebben van de producten, zodat ze weten wat er moet gebeuren als het deeg bijvoorbeeld te slap is. Er kunnen namelijk verstoringen optreden in het productieproces en dan is het belangrijk dat de operator verstand van zaken heeft, op zowel broodtechnisch gebied als op machinematig gebied. Dat biedt kansen. Er zijn jonge bakkers die bewust kiezen voor een groot bedrijf, omdat ze bijvoorbeeld geen zin hebben om wekelijks in de nacht te werken. Een aanvullende technische opleiding kan dan een goede keuze zijn. Natuurlijk geldt dit ook voor oudere bakkers die een nieuwe uitdaging zoeken. Wij kunnen hen adviseren welke opleidingen of cursussen het meest geschikt zijn, en soms zijn er ook opdrachtgevers die hierin willen investeren.’

Als een medewerker zich ziek meldt, kan soms binnen een half al vervanging worden geregeld. Foto: Roel Dijkstra Fotografie

Als een medewerker zich ziek meldt, kan soms binnen een half al vervanging worden geregeld. Foto: Roel Dijkstra Fotografie

Door de toenemende automatisering merkt Thijsse dat de vraag naar personeel niet daalt, maar verandert. ‘We zien een daling van het aantal laag geschoolde productiemedewerkers. Waar men zeven jaar geleden twaalf mensen nodig had, heeft men er nu aan zes genoeg. Maar door de automatisering worden ook banen gecreëerd. Door de innovaties binnen de techniek stijgt ook de vraag naar goede monteurs en technici. Door de automatisering vindt dus een verschuiving plaats.’

Een andere ontwikkeling die hij signaleert, is een stijgende vraag naar vaste banen. ‘Onder meer door de vergrijzing in het personeelsbestand, waardoor er behoefte is aan nieuw personeel. De babyboomgeneratie gaat met pensioen en bedrijven willen verjongen om de continuïteit te behouden.’ Ook in specialistische functies ziet hij de vraag naar vast personeel stijgen. ‘Dat komt omdat de vraag vaak groter is dan het aanbod. Bedrijven vinden het lastig om goede managers en bakkerijtechnologen te vinden. We zien de vraag naar bijvoorbeeld personeelsfunctionarissen teruglopen, maar dit soort specialistische functies blijven in trek. Hiervoor geven onze opdrachtgevers ons vaak de opdracht voor werving en selectie. De geschikte kandidaat treedt dan direct in dienst bij de opdrachtgever, die in dergelijke gevallen juist wel graag binding wil. Onze opdrachtgevers werken met ons samen omdat wij de brancheproblematiek begrijpen. De tientallen bakkerijen waar wij jarenlang intensief mee samenwerken, zien ons als partner in productiviteit.’

Bakkerij Visser

Een van de tevreden klanten van Van Nes + Plaisier is Ruud van Klaveren van bakkerij Visser in Alphen aan den Rijn. Deze bakkerij produceert zeven dagen in de week, 24 uur per dag tientallen soorten dagvers brood voor het supermarktkanaal. ‘Het is voor ons heel belangrijk dat we bij extra drukte of bij ziekte snel over flexibele medewerkers kunnen beschikken. En hiervoor maken we naar grote tevredenheid gebruik van de diensten van Van Nes + Plaisier’, legt Van Klaveren uit.

Deze samenwerking is enkele jaren geleden van start gegaan, toen Van Klaveren op zoek was naar deskundige monteurs. ‘Bij ons staat er altijd druk op de ketel. Als er een storing is in de productie, dan moet deze zo snel mogelijk worden verholpen. Monteurs moeten met werkdruk om kunnen gaan en wij vonden het lastig om geschikte mensen te vinden. Van Nes + Plaisier had echter al snel het juiste personeel voor ons gevonden, dat bij ons gedetacheerd werd. En als de betreffende monteurs goed bevallen, dan bieden we ze na enige tijd een vast contract aan.’

Invulling flex-ploeg

De dienstverlening van het uitzendbureau beviel zo goed dat besloten werd om ook de flex-ploeg door Van Nes + Plaisier in te laten vullen. ‘Ik geef mijn wensen door aan de organisatie en vervolgens wordt er een geschikte kandidaat gezocht. De flex-medewerkers nemen we een half jaar op uitzendbasis aan en als ze goed bevallen, dan bieden we hen een vaste baan aan. Inmiddels hebben we al verschillende personeelsleden rondlopen, die als uitzendkracht begonnen zijn en nu een vaste aanstelling hebben.’

Het voordeel van uitzendkrachten vindt Van Klaveren dat hij ze eerst goed leert kennen voor hij ze eventueel een vaste aanstelling biedt. Foto: Roel Dijkstra Fotografie

Het voordeel van uitzendkrachten vindt Van Klaveren dat hij ze eerst goed leert kennen voor hij ze eventueel een vaste aanstelling biedt. Foto: Roel Dijkstra Fotografie

Voor Van Klaveren biedt deze constructie veel voordelen. ‘In een half jaar tijd leren we de medewerker goed kennen. We weten dan precies wat voor vlees we in de kuip hebben.’ Ander voordeel vindt hij dat Van Nes + Plaisier zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar is. ‘Als wij mensen nodig hebben, dan kunnen we direct contact opnemen. Dat is voor een uitzendbureau echt uniek. Wij hebben afgesproken dat de medewerkers uit een straal van tien kilometer rondom Alphen aan den Rijn moeten komen en vaak heeft men binnen een half uur of een uur al een geschikte kandidaat gevonden. Dat is erg prettig als bijvoorbeeld een medewerker van de nachtploeg zich om zeven uur ’s avonds ziek meldt.’

Daarnaast heeft Van Klaveren een aantal keer gebruik gemaakt van de payroll-constructie. ‘Dat doen we vooral als we nog niet zeker weten of een bepaalde werknemer die al een paar tijdelijke contracten heeft gehad, echt geschikt voor ons is. We kijken dat dan twee of drie jaar aan en besluiten daarna diegene wel of niet in vaste dienst te nemen.’

Voor Van Klaveren wordt de payroll-constructie steeds interessanter. ‘Het wordt ons als werkgever steeds lastiger gemaakt. Bij ziekte moeten we bijvoorbeeld steeds langer doorbetalen. Het is wel eens voorgekomen dat een medewerker die op de payroll stond een paar keer ziek is geworden. Toen hebben we besloten hem nog wat langer op de payroll te houden om te kijken of onze twijfels terecht waren of niet.’

Van Klaveren verwacht de komende jaren op dezelfde voet verder te gaan. ‘De samenwerking met Van Nes + Plaisier bevalt uitstekend. Natuurlijk krijgen we ook wel eens uitzendkrachten binnen die niet bevallen, maar dan nemen we daar na een maand weer afscheid van en wordt er een nieuwe kandidaat voor ons gezocht. In zo’n dynamische omgeving als onze bakkerij is het fijn om op een uitstekend uitzendbureau te kunnen vertrouwen.’

 

Whitepaper Payrolling

U zoekt slimme oplossingen om personeel aan te nemen? Via payrolling omzeilt u de verplichting om iemand in vaste dienst te nemen. Dus u heeft wel de lusten, maar niet de lasten! Wat is payrolling precies? Voor wie en wanneer is het interessant? Download de gratis whitepaper.

Reageer op dit artikel