nieuws

NBOV op zoek naar nieuwe pensioenfondsbestuurder

Mensenwerk

Eén van de twee door de NBOV afgevaardigde pensioenfondsbestuurders, Maureen Jacobs-Teunissen van Bakker Allard in Drunen, heeft aangegeven haar functie bij het Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf te willen neerleggen. Daarom is de NBOV op zoek naar kandidaten die deze functie zouden willen vervullen.

NBOV op zoek naar nieuwe pensioenfondsbestuurder
Maureen Jacobs-Teunissen heeft aangegeven haar functie bij het Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf na ruim acht jaar te willen neerleggen. Foto: Bakker Allard

De NBOV rekent het tot haar taken om zich o.a. in te zetten voor verantwoorde arbeidsomstandigheden en -voorwaarden in de bakkerijsector. Daarom is de NBOV, evenals NVB, FNV en CNV Vakmensen, vertegenwoordigd in het bestuur van het Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf. Eén van de twee door de NBOV afgevaardigde pensioenfondsbestuurders is Maureen Jacobs-Teunissen, mede-eigenaar van Bakker Allard in Drunen. Zij vervult deze functie inmiddels ruim acht jaar. Omdat zij tot de conclusie is gekomen dat deze functie niet langer goed te combineren valt met haar overige werkzaamheden, heeft Maureen Jacobs-Teunissen onlangs aangegeven dat zij haar functie wil neerleggen. Daarom is de NBOV op zoek naar kandidaten die deze functie zouden willen en kunnen vervullen.

Functieprofiel

Bedrijfspensioenfondsen staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Mede op basis van de eisen, die deze toezichthouder stelt, is een functieprofiel opgesteld. Enkele belangrijke functie-eisen daaruit zijn:

  • minimaal HBO werk- en denkniveau;
  • aantoonbare affiniteit met het werken in de bakkersbranche en/of met de pensioenen van de bakkersbranche;
  • minimaal één dag per week beschikbaar voor het uitvoeren van deze functie; hier staat een adequate financiële vergoeding tegenover;
  • bij aanvang van de functie beschikken over een minimaal deskundigheidsniveau: in de praktijk betekent dat, dat betrokkene de Niveau A-cursus van SPO moet hebben gevolgd (studiebelasting circa 15 dagen, doorlooptijd circa 4 maanden); in overleg neemt NBOV de cursuskosten voor haar rekening; een inwerktraject om op het minimale niveau te komen is mogelijk;
  • De Nederlandsche Bank streeft naar diversiteit in de samenstelling van pensioenfondsbesturen. Voor de vervulling van deze functie gaat daarom de voorkeur uit naar vrouwen en jongeren onder de 40 jaar.

Het uitgebreide functieprofiel kunt u opvragen bij de fondssecretaris van het Bedrijfspensioenfonds Bakkersbedrijf, de heer E. Gankema, e-mailadres gankema.e@tkppensioen.nl of telefoonnummer (050) 582 19 09. Bij hem kunt u ook nadere inlichtingen over deze functie inwinnen.

Reageren

Als u aan de eisen voldoet (of binnen afzienbare tijd denkt te kunnen voldoen) en belangstelling heeft voor de vervulling van deze functie, kunt u dat kenbaar maken door een brief of email te zenden aan: NBOV, t.a.v. mr. C.J.J. Havermans, postbus 332, 2800 AH Gouda, e-mailadres havermans@nbov.nl.

Voor meer informatie over het Bedrijfspensioenfonds Bakkersbedrijf kunt u terecht op de website Bakkerspensioen.nl.

Reageer op dit artikel