nieuws

Minister draagt molenaarsambacht als immaterieel erfgoed voor bij Unesco

Mensenwerk

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft besloten het molenaarsambacht als immaterieel erfgoed voor te dragen bij de Unesco. De bewindsvrouw heeft dit bekendgemaakt op molen D’Admiraal, de enige krijtmolen in Nederland, in Noord-Amsterdam.

Minister draagt molenaarsambacht als immaterieel erfgoed voor bij Unesco
Foto: Archief Bakkerswereld

Minister Bussemaker neemt hiermee het advies voor de Raad voor Cultuur over. Het is voor het eerst dat Nederland een traditie voordraagt voor de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij Unesco. Het is nu aan Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Vereniging De Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en het Gild Fryske Mounders om een nominatiedossier samen te stellen. Het dossier wordt in het voorjaar van 2016 ingediend bij Unesco.

Dynamische monumenten

Bussemaker: ‘Molens zijn al sinds eeuwen met Nederland verbonden. Molenaars zijn nodig om de molens te laten draaien . Ook in de toekomst moeten we kunnen blijven genieten van de werking van deze dynamische monumenten. Door het molenaarsambacht voor te dragen bij Unesco, gaat het vakmanschap van werken met molens niet verloren voor volgende generaties en blijft Nederland hét molenland bij uitstek.’

Opleiding

Sinds de negentiende eeuw zijn veel molens tot stilstand gekomen. Met het stilzetten van de molens ging ook de kennis van het werken met molens verloren. Het ambacht van de molenaar dreigde uit te sterven. Tegenwoordig laten vijftig beroepsmolenaars en vrijwillige molenaars de wind- en watermolens in Nederland weer draaien. Er is een opleiding voor vrijwillig molenaar opgezet. Ook zetten de vrijwilligers zich in om kennis over het ambacht van molenaar te delen met het grote publiek, zoals door de organisatie van de Nationale Molendag en met de molenapp.

Ratificatie

In 2012 heeft Nederland het Unesco Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed geratificeerd. Immaterieel erfgoed bestaat uit tradities, rituelen, gebruiken en ambachten die mensen niet verloren willen laten gaan en die ze willen doorgeven aan volgende generaties. Immaterieel erfgoed is dynamisch erfgoed en het beschermen ervan vraagt een andere aanpak dan het beschermen van monumenten en archiefstukken. Immaterieel erfgoed wordt gedragen door mensen en gaat mee met zijn tijd. Beschermen betekent dan ook levend houden, helpen om de waardering voor dit erfgoed te vergroten, het belang ervan te erkennen en het veilig te stellen voor de toekomst.

Nationale Inventaris

Om voorgedragen te worden bij het Unesco-verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed, moet een traditie eerst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed zijn geplaatst. De coördinatie van de inventaris is in handen van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed.

Reageer op dit artikel