artikel

Voorkom een overval en neem voorzorgsmaatregelen

Mensenwerk 482

Een overval is een zwaar misdrijf waar altijd bedreiging of geweld bij komt kijken. Het laat vaak diepe sporen achter bij het slachtoffer. Overvallers kiezen volgens de politie meestal voor een doelwit dat veel buit oplevert met zo min mogelijk risico. Waar goed beveiligd wordt, laten overvallers zich niet zien. Als eigenaar van een bakkerswinkel kun je maatregelen nemen om de veiligheid te vergroten.

Voorkom een overval en neem voorzorgsmaatregelen

Overvallers komen meestal voor geld. De dader wil dit zo snel mogelijk in handen krijgen zonder herkend te worden. Door de aanwezigheid van contant geld is de detailhandel nog steeds een favoriet doelwit van overvallers. Zeker als een overvaller weet dat er geld te halen valt en het is zichtbaar, dan zorgt dat voor een relatief eenvoudige buit.

Zorg daarom dat geld, cadeau- en waardebonnen nooit in het zicht liggen. Stimuleer pinbetalingen en maak dat zichtbaar door bijvoorbeeld een sticker. Op die manier geef je een signaal af aan overvallers dat er waarschijnlijk maar weinig contant geld is.

Dat neemt niet weg dat er in de bakkerij nog steeds veel contant wordt betaald. In Nederland is 40 procent van alle betalingen nog contant. Een gesloten kassasysteem kan daar een oplossing voor bieden. Elisabeth Beuningh van Cikam, leverancier van dit soort systemen, legt uit dat er met zo’n systeem geen open geld meer aanwezig is in de winkel. ‘Het kassasysteem wordt aangestuurd via de kassa. Je geeft de producten in, geeft aan dat er contant wordt betaald en vervolgens voert de klant zelf het geld in. Het systeem controleert, telt en geeft eventueel wisselgeld terug.’

Hoe reageer je tijdens een overval?

In het ongelukkige geval dat je te maken krijgt met een overval, is het goed om te weten hoe je moet handelen en wat je daarna kunt doen om na zo’n traumatische ervaring verder te kunnen met je leven. Mocht je toch het slachtoffer van een overval worden, volg dan het RAAK-principe:

R      Rustig blijven; overvallers komen niet voor mensen, maar voor geld.
A      Accepteren; pleeg geen verzet. Ga altijd ervan uit dat wapens echt zijn.
A      Afgeven; geef wat de daders vragen. Geld en goederen zijn vervangbaar.
K     Kijken; neem zoveel mogelijk kenmerken van de daders op (lengte, kleding, spraak et cetera)

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een praktische gratis onlinetraining samengesteld: ‘Laat je niet overvallen’. Aan het eind van de training volgt een toets. Bij een voldoende score ontvangen deelnemers een certificaat. Laat medewerkers de training doen, en de toets maken. Het geeft veel inzicht in gewoontes waar je zelf niet (meer) bij stilstaat, maar die het voor overvallers makkelijker maken om een overval te plannen. Aan de hand van korte filmpjes wordt ook uitgelegd hoe je kunt reageren in het geval dat er toch een overval plaatsvindt.

Dit betekent ook dat er geen geld meer hoeft te worden geteld en er geen kasverschillen kunnen ontstaan. Een efficiënte en veilige manier om betalingen te verwerken dus. ‘Bijkomend voordeel is dat er geen discussie kan ontstaan met klanten over of ze nu een biljet van €20 of van €50 hadden gegeven, en dat het hygiënischer is, omdat je geen geld meer in handen krijgt.’

Patronen

Stel in ieder geval de kassa op zo’n manier op, dat de inhoud niet zichtbaar is en dus niet duidelijk is hoeveel geld er in de kassa zit. Door extra afscherming maak je het kwaadwillenden een stuk lastiger een snelle greep in de kassa te doen.

Overvallers houden vaak patronen in de gaten voordat ze een overval plegen. Tel het geld aan het einde van de dag daarom nooit in het zicht, ook niet als de winkel al is gesloten. Hoewel het op dat moment misschien niet mogelijk is om een overval te plegen, geeft het wel informatie over de hoeveelheid contant geld die er in de loop van een dag in de winkel beschikbaar is.

overval shutterstockOm dezelfde reden heeft het sterk de voorkeur om de winkel nooit alleen te openen en te sluiten. De tijdstippen zijn al snel bekend en het maakt je erg kwetsbaar. Hetzelfde geldt voor het naar de bank brengen van geld. Wissel routes en tijdstippen af. Breng geld het liefste met twee personen weg, of wissel de personen die het geld wegbrengen, af. Zo is het lastiger om een patroon te vinden. Een nog veiligere oplossing is om hiervoor een waardetransport in te schakelen. Wellicht is het mogelijk om dit samen met andere ondernemers in de buurt te doen, zodat kosten kunnen worden gedeeld.

Herkenning

Een ander belangrijk punt voor overvallers is, dat ze niet herkenbaar willen zijn. Goede verlichting, ook buiten, zorgt ervoor dat altijd zichtbaar is wie binnenkomt. Heb oog voor verdacht gedrag. Is er bijvoorbeeld iemand die meer interesse in de veiligheidsmaatregelen lijkt te hebben dan in de producten? Spreek die persoon dan aan. Vraag bijvoorbeeld: ‘Waar kan ik u mee helpen?’ Daarmee is duidelijk dat hij of zij gezien is, en dat is het laatste wat een overvaller wil.

Camera’s helpen ook. Hoewel een overvaller tijdens een overval meestal een bivakmuts op doet om niet herkend te worden, helpen de beelden wel om kenmerken vast te stellen. Bovendien kunnen camerabeelden van eerdere bezoeken worden teruggehaald. Jouw zaak wordt daardoor voor een overvaller minder aantrekkelijk.

Op de website van de politie staan nog meer tips over wat je kunt doen ter preventie: Politie.nl/themas/overval.html.

Nazorg na een overval

Wie ooit een overval heeft meegemaakt, weet dat de enorme dreiging die ervan uitgaat, je niet in de koude kleren gaat zitten. Het
gevoel van onveiligheid blijft lang hangen.

Natuurlijk is het belangrijk om aangifte te doen. Volgens de politie wordt in ongeveer de helft van de geslaagde overvallen de dader gepakt. Maar ook slachtoffers hebben nazorg nodig.

Heb je last van slapeloze nachten, angst, depressie of andere (fysieke) klachten na een overval? Dan kan het helpen om hierover te praten. Via Veilig en Gezond in het bakkersbedrijf is het mogelijk om een gratis intake aan te vragen bij een bedrijfsmaatschappelijk werker. De aanmeldprocedure is snel en vrijblijvend. Ga naar Veiligengezond.com/gezond-werken voor meer informatie en om je aan te melden.

Reageer op dit artikel