nieuws

Bakker met Ster bezoekt meer winkellocaties dan voorheen

Evenementen

De editie Bakker met Ster 2015-2016 is van start gegaan. Ruim honderd ondernemers hebben zich ingeschreven voor een 360-gradenanalyse van hun bedrijf. In totaal laten zij 135 winkellocaties keuren: een record in de geschiedenis van Bakker met Ster.

Bakker met Ster bezoekt meer winkellocaties dan voorheen

In de aankomende maanden staat Bakker met Ster in het teken van metingen aan de achterkant van deelnemende (banket)bakkerijen. Door middel van een online tool wordt bijvoorbeeld de financiële gezondheid van het bedrijf gemeten. Bedrijfseconoom en belastingconsulent Alex Deuzeman fungeert daarbij als financieel jurylid. Hoewel de beoordeling van de financiële gegevens via genoemde online tool verloopt, houdt Deuzeman toezicht op de juistheid en duidelijkheid van de ingestuurde informatie.

Kwalitatieve beoordeling

Daarnaast worden onaangekondigd per onderneming vier producten opgehaald voor een kwalitatieve beoordeling door het Nederlands Bakkerij Centrum. Ook worden er zonder dit vooraf te melden microbiologische monsters van zowel producten als oppervlakte opgehaald in de winkel(s). De winkels blijven dit najaar dus zeker niet onopgemerkt. Hier heeft immers het beleid dat aan de achterkant wordt gevoerd zijn uitwerking.

Interview

Naast deze min of meer theoretische beoordelingen wordt iedere deelnemer dit najaar geïnterviewd door een van de drie juryleden*. In dit gesprek wordt de gehele bedrijfsvoering onder de loep genomen, waarbij onder andere wordt ingezoomd op personeelsbeleid, financieel beleid, product en proces. Het gesprek met de ondernemer over allerlei zaken in en rondom het bedrijf vormt een belangrijk onderdeel van het jurybezoek en dus ook van de uiteindelijke beoordeling.

Bovenstaande onderdelen vinden plaats tussen nu en eind november. In januari ontvangen alle deelnemers een eerste, tussentijdse rapportage. Daarna volgen tot en met april metingen in de winkel en onder eigen klanten, waarna in mei 2016 tijdens een feestelijke uitreiking bekend wordt of men één of meer sterren heeft behaald. Kijk op www.bakkermetster.nl voor het verloop van de wedstrijd en volg Bakker met Ster ook op Facebook en Twitter.

* = Lees in een eerder artikel van Bakkerswereld meer over de juryleden van Bakker met Ster.

Reageer op dit artikel