artikel

Sterren gaan fonkelen en stralen

Evenementen

Sterren gaan fonkelen en stralen

Over enkele dagen is het zover: op dinsdag 21 april worden tijdens het Nationaal Bakkerij Gala de eerste Sterren uitgereikt. De spanning stijgt. Nederland telt ongelofelijk veel goede bakkersbedrijven. Daar zijn we als branche trots op. Dat betekent nog niet dat er Sterren gaan regenen. Een bakkersbedrijf moet aan heel wat eisen voldoen voordat het als een echte ster mag gaan stralen.

Over enkele dagen is het zover: op dinsdag 21 april worden tijdens het Nationaal Bakkerij Gala de eerste Sterren uitgereikt. De spanning stijgt. Nederland telt ongelofelijk veel goede bakkersbedrijven. Daar zijn we als branche trots op. Dat betekent nog niet dat er Sterren gaan regenen. Een bakkersbedrijf moet aan heel wat eisen voldoen voordat het als een echte ster mag gaan stralen.

Veel bedrijven zijn ‘Sterwaardig’. Toch gaat het naar verwachting geen Sterren regenen. Het zou ook niet goed zijn als heel veel (banket)bakkersbedrijven met een Ster bekroond worden. Daarmee devalueer je het niveau van de Ster(ren). Bovendien kan een ‘Sterloze’ bakkerij ook een heel goed bedrijf zijn.
Omdat veel bakkersbedrijven ‘Sterwaardig’ zijn zit het onderscheid in het, soms kleine, detail. Een Ster(ren)bakkerij is onderscheidend, uniek en van bijzondere klasse op het gebied van kwaliteit, service of organisatie. Van de Ster(ren)bakkers wordt verwacht dat zij een voorbeeld zijn en een inspiratiebron vormen voor de collega’s in de branche.

Doel
Het doel van Bakker met Ster is het ondernemerschap in de ambachtelijke brood- en banketbakkerij in competitieverband structureel en actief naar een hoger niveau te brengen. Ook het genereren van landelijke en lokale publiciteit wordt als belangrijk gezien. Met de titels Bakkerij en Banketbakkerij van het Jaar konden in feite slechts twee ondernemingen per jaar zich profileren. Nu is dat aan meer bedrijven voorbehouden en dat is ook in het belang van de totale branche; het heeft een positief effect op het imago.
De opzet van Bakker met Ster verschilt wel van die met de Bakkerij van het Jaar. Bakkers konden zich voor Bakker met Ster zelf opgeven maar ook, zonder dat zij het wisten, worden voorgedragen.
Voor Bakker met Ster heeft Beko Advies het logo ontwikkeld op basis van het logo van het Nationaal Bakkerij Gala.

Twee ronden
De competitie telt twee ronden. De eerste ronde, waaraan dit jaar tweehonderd bedrijven deelnamen, bestond uit de beoordeling van drie mystery shopbezoeken aan de winkel in de periode oktober tot medio december. Daarbij werden de aspecten presentatie, assortiment, promotie en personeel & service beoordeeld. De mystery shoppers kochten ook enkele producten om het aankoopproces te beoordelen en de producten als consument te keuren.
Het niveau van de bakkersbedrijven was zeer hoog. Meer dan 130 bedrijven kregen een 8 of meer van de mystery shopper. De vijftig hoogste scores werden genomineerd voor de tweede ronde en dus voor één, twee of drie sterren.
De mystery shoprapporten konden worden gekocht. Ook aan het deelnemen van de tweede ronde waren kosten verbonden. De ondernemers hadden het recht af te zien van deelname. 37 bedrijven gingen de uitdaging aan. Van de anderen lieten de meesten weten ‘er nog niet klaar voor te zijn.’

Beoordeling
In de tweede ronde maakte een vaktechnische beoordeling van een aantal producten onderdeel uit van de keuring, waarvoor de rapporten van het NBC van het afgelopen jaar zijn gebruikt. Wanneer er geen beoordelingen beschikbaar waren, heeft de kwaliteitsbeoordeling van een aantal producten alsnog (voor rekening van het te jureren bedrijf) plaatsgevonden.
Ook voor de hygiëne-inspectie, onderdeel vormend van de tweede ronde, werd gebruikgemaakt van de NBC-beoordelingen. Bij de bedrijven die hiervan geen gebruikmaakten heeft het NBC éénmalig een hygiënebeoordeling inclusief monstername voor microbiologisch onderzoek uitgevoerd, op kosten van het te jureren bedrijf.
Ook de bedrijfsresultaten en de continuïteit van bedrijven worden meegewogen. Daartoe zijn het financiële jaarrapport 2007 en minimaal een voorlopig rapport over 2008 ingeleverd. Het jurykoppel Chiel van den Hout en Hanno Spanninga hebben de 37 bedrijven bezocht en beoordeeld op strategie, beleid, financieel beheer, algemeen beheer, assortiment, personeel & organisatie en algemene indruk. De uiteindelijke puntenweging ziet er als volgt uit: de mystery shopper uit de eerste ronde telt voor 30 procent mee, het ondernemerschap voor 50 procent, de bedrijfscijfers voor 7,5 procent, de hygiënebeoordeling voor 2,5 procent en de productbeoordeling voor 10 procent.
De winnaars van één, twee of drie Sterren worden volgende week dinsdag 21 april bekendgemaakt tijdens het Nationaal Bakkerij Gala in Hilversum.

 

Reageer op dit artikel