artikel

Schade verhalen na een overval

Dossiers

Schade verhalen na een overval

Na een overval bent u waarschijnlijk geld en/of goederen kwijt. Daarnaast kunt u gewond zijn geraakt. Ook kunt u emotioneel een klap hebben gekregen. U krijgt uw gezondheid er niet mee terug, maar een financiële vergoeding kan een gevoel van gerechtigheid geven.

Na een overval kan er sprake zijn van materiële en immateriële schade. Onder materiële schade valt bijvoorbeeld vernielde of gestolen goederen, medische kosten of verlies van inkomsten. Immateriële schade is geleden verdriet, pijn of angst (smartengeld).

Schade claimen bij de verzekering
Het kan zijn dat de verzekering (een deel van) de schade van de overval vergoedt. Overleg dit met uw eigen verzekeringsmaatschappij. De verzekering zal u vragen om een kopie van de aangifte van de overval. Doe daarom altijd aangifte.

Schade claimen bij de dader
Als er een verdachte van de overval is aangehouden, kunt u proberen de schade van hem of haar vergoed te krijgen. Is de schade eenvoudig vast te stellen en erkent de dader zijn aansprakelijkheid? Dan zal de politie proberen om een schaderegeling af te spreken tussen u en de verdachte. De politie kan u hierover informeren.

Heeft u aangifte gedaan van een overval? Dan kan de politie een onderzoek starten en eventueel een verdachte aanhouden. Op dat moment start het strafproces en zal de officier van justitie besluiten of de verdachte wel of niet wordt vervolgd. Blijft u op de hoogte van het strafproces? Die keuze kunt u zelf maken. Wilt u wel op de hoogte blijven? U wordt dan op verschillende momenten geïnformeerd. Dit heeft uiteraard voor- en nadelen. Als slachtoffer heeft u een beperkte rol in het strafproces. U kunt proberen uw schade vergoed te krijgen van de verdachte, aanwezig zijn bij de strafzitting en in sommige gevallen gebruikmaken van het spreekrecht.

Subsidieregeling slachtoffers
Als slachtoffer van een overval in uw bedrijf kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van €1.000 te besteden aan preventieve maatregelen.

Slachtofferhulp Nederland
Slachtofferhulp is er niet alleen voor emotionele ondersteuning. De organisatie is ook praktisch. Ze helpen desgewenst bij het invullen van formulieren voor de verzekering of het in kaart brengen van de schade nadat u bent overvallen. Ook kunnen ze voor u nagaan of er in uw geval andere mogelijkheden zijn om uw schade te verhalen.

Reageer op dit artikel