artikel

Facebook inzetten als opsporingsmiddel?

Dossiers

Facebook inzetten als opsporingsmiddel?

Een ondernemer heeft zijn Facebookpagina benut om niet-betalende gasten die zich ook nog eens hadden misdragen, op te sporen. ‘Om 14.00 uur ’s middags zette ik hun beelden op Facebook en om 16 uur had ik ze aan de lijn.’ Mag dit juridisch gezien?

De ondernemer had de zaak binnen twee uur zelf opgelost en de gezochte mensen kwamen naar zijn bedrijf om alsnog de rekening te betalen en hun excuses aan te bieden. Eerlijk: de politie is in de meeste gevallen niet zo snel…

Het beeld van de wanbetalers dat op Facebook is geplaatst, was afkomstig van de beveiligingscamera in de zaak. ‘ Ik vind het niet kloppen om eigen rechter te spelen, maar de zaak is zo wel opgelost,’ zegt de ondernemer.  De beelden gingen na de betaling weer van Facebook af.

Mag dit?
Nee, dat is verboden er staat een boete van ongeveer €20.000 voor.

Raoul Meester van Meester Advocaten in Amsterdam laat zijn licht over deze kwestie schijnen:
Het is juridisch niet toegestaan om beelden van wanbetalende gasten, dieven of overvallers die verkregen zijn via beveiligingscamera’s in de zaak, zelf op social media (Facebook of Twitter etc) te plaatsen. Hij legt uit: ‘Uit de betreffende wetten (Auteurswet, Wet bescherming persoonsgegevens) blijkt een belangenafweging (tussen enerzijds de ondernemer die schade heeft geleden en anderzijds de privacy van de persoon in kwestie) die in onderhavige gevallen in het voordeel van de (mogelijke) overtreder uitpakt.’

Achtergrond van het publicatieverbod is dat de wetgever eigenrichting wenst te voorkomen en opsporing aan politie en justitie wenst over te laten. Het zijn dan ook die laatstgenoemde instanties die beslissen of beelden al dan niet openbaar worden gemaakt.

De ondernemer die dit wel doet kan strafbaar zijn en kan een boete krijgen van de vierde categorie (€19.500,-).

Overigens ligt er volgens Meester wel een wetsvoorstel dat verruiming van het gebruik van particuliere camerabeelden mogelijk maakt.

Reageer op dit artikel