artikel

Voorkom verliesverdamping

Dossiers

Voorkom verliesverdamping

Sinds 2007 is het niet meer mogelijk om verliezen onbeperkt te verrekenen met in de toekomst behaalde winsten (voorwaartse verliesverrekening). De termijn voor de voorwaartse verliesverrekening is beperkt tot negen jaar, zowel voor de inkomsten uit werk en woning (box 1), de aanmerkelijk belangheffing (box 2) als voor de vennootschapsbelasting.

Sinds 2007 is het niet meer mogelijk om verliezen onbeperkt te verrekenen met in de toekomst behaalde winsten (voorwaartse verliesverrekening). De termijn voor de voorwaartse verliesverrekening is beperkt tot negen jaar, zowel voor de inkomsten uit werk als woning (box 1), de aanmerkelijk belangheffing (box 2) als voor de vennootschapsbelasting.

De termijn voor de achterwaartse verliesverrekening is beperkt tot één jaar, met uitzondering van het inkomen uit werk en woning (Box 1 in de inkomstenbelasting).

Hiervoor is de oude termijn van drie jaar gehandhaafd. Ondernemersverliezen van 2011 kunt u dus alleen achterwaarts verrekenen met winsten behaald in 2008, 2009 en 2010 en voorwaarts verrekenen met winsten behaald tussen 2012 en 2020.

Verliezen van een bv of een aanmerkelijk-belanghouder zijn slechts één jaar achterwaarts en negen jaar voorwaarts verrekenbaar. Stel dat u in het verleden een verlies heeft geleden.

Dan kunt u het ‘fiscaal verdampen’ misschien voorkomen door winsten naar voren te halen, bijvoorbeeld door het uitstellen van kosten en lasten, het laten vrijvallen van voorzieningen of – als u recht heeft op willekeurige afschrijving – lagere afschrijvingen. Uw adviseur kan u hierbij optimaal adviseren.

Tip
Op grond van overgangsrecht kunnen nog niet verrekende verliezen over 2002 en daaraan voorafgaande jaren nog worden verrekend tot en met 2011. Heeft u nog verrekenbare verliezen staan van 2002 en/of eerder, zet dan bijtijds samen met uw adviseur de
mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen op een rijtje.
 

Reageer op dit artikel