artikel

Duurzame( -Sustainable) olie gebruiken?

Dossiers

Duurzame( -Sustainable) olie gebruiken?

DOETINCHEM – In veel producten worden plantaardige oliën en vetten verwerkt. In sommige gevallen valt het niet eens op omdat ze verwerkt zijn zoals in halffabrikaten of in derivaten.

 

DOETINCHEM – In veel producten worden plantaardige oliën en vetten verwerkt. In sommige gevallen valt het niet eens op omdat ze verwerkt zijn zoals in halffabrikaten of in derivaten.

De verwachting is dat vooral de vraag naar palmolie in de komende jaren flink zal blijven stijgen. Deze toename mag niet ten koste gaan van het beschermd tropisch regenwoud, geen extra milieubelasting met zich meebrengen en niet leiden tot een verslechtering van arbeidsomstandigheden op de plantages.

Om ervoor te zorgen dat gewassen op een maatschappelijk verantwoorde manier worden verbouwd zijn hierover internationale afspraken gemaakt die rekening houden met mens, dier en milieu.

RSPO
Ter bevordering van de productie en het gebruik van duurzame palmolie is het internationale platform RSPO, Round Table for Sustainable Palm Oil opgericht. Dit platform heeft momenteel 400 leden die verantwoordelijk zijn voor zo´n 40% van de totale productie van palmolie. De jaarlijkse capaciteit van de gecertificeerde palmolieplantage bedraagt 1,75 miljoen ton palmolie. Hierdoor is duurzame palmolie ruimschoots verkrijgbaar.

Starten met duurzame palmolie
Om zoveel mogelijk bedrijven duurzame palmolie te laten gebruiken, ontwikkelde de RSPO verscheidene handelssystemen. Elk systeem garandeert dat consumenten aan het eind van de keten betalen voor palmolie die duurzaam is geproduceerd. Onderstaande tabel geeft uitleg over de beschikbare systemen en criteria die u helpen dat systeem te kiezen dat nu het best bij uw bedrijf past.  

Bron: http://www.rspo.eu/market/hoe-te-beginnen/htb-nl_2m.html
Raadpleeg bovenstaande link en leveranciers van palmolie voor meer informatie

Segregation
Deze duurzame palmolie is het duurst en wordt in de keten volledig gescheiden gehouden van andere palmolie stromen.

Mass Balance
De duurzame palmolie wordt gevolgd door de keten maar wordt vermengd met gewone palmolie. Het is gegarandeerd dat er precies zoveel duurzame palmolie de keten ingestuwd wordt, als er gekocht wordt.

Book & Claim
De keten wordt niet gevolgd. Deze methode is te vergelijken met de levering van groene stroom. Het certificaat staat voor de investering waarmee een bepaalde hoeveelheid duurzame palmolie geproduceerd kan worden. Via de organisatie Greenpalm koopt u certificaten.

EU-NL en duurzame palmolie invoerrechten en kosten
Het productschap MVO (de Nederlandse oliën- en vettenindustrie) pleit voor een snelle afschaffing van het EU-invoerrecht op duurzame palmolie. Dit invoerrecht wordt geheven op palmolie die gebruikt wordt in de productie van voedingsmiddelen.

Om de omschakeling te stimuleren van conventionele palmolie naar duurzame palmolie onderneemt de Nederlandse oliën- en vettenindustrie samen met de overheid en andere maatschappelijke organisaties tal van (inter)nationale activiteiten. Zo werkt sinds 2010 de Task Force Duurzame Palmolie aan de doelstelling dat eind 2015 alle palmolie bestemd voor de Nederlandse markt duurzaam is.

De productie, certificering en segregatie van RSPO gecertificeerde palmolie gaat gepaard met extra kosten. De Nederlandse oliën- en vettenindustrie verwacht dat het verminderen van het prijsverschil tussen duurzame palmolie en conventionele palmolie door het afschaffen van het EU-invoerrecht, een impuls geeft aan de omschakeling naar een volledig duurzame markt voor palmolie

Duurzame sojaolie
Om de toekomstige uitbreiding van de sojateelt op een ecologisch en verantwoorde manier te laten plaatsvinden is er ook voor duurzame sojaolie een internationaal platform opgesteld. Dit platform heet de Round Table on Responsible Soy (RTRS). Hierin werken sojaproducenten, sojahandel, verwerkende industrie, banken en maatschappelijke organisaties samen om duurzaamheidscriteria voor de mondiale sojateelt te ontwikkelen en in de praktijk te implementeren.

Duurzame sojaolie is op dit moment nog niet verkrijgbaar op de markt. Hoewel het Amazone Moratorium in werking is en de criteria zijn benoemd, is het nog niet zo ver dat er al oogsten beschikbaar zijn. Daarnaast is er ook nog geen systemen voor de soja handelsketen ingericht. De RTRS bezig met het vormgeven van de keten voor duurzame soja.

Pas als de hele handelsketen voor duurzame sojaolie vorm gekregen heeft, inclusief het vermarkten, kan duurzame soja daadwerkelijk ons land binnenkomen. Het streven is naar een volledig duurzame productie van de soja voor de Nederlandse markt rond eind 2015.
 

Reageer op dit artikel