artikel

Calculeren is meer dan berekenen kostprijs

Dossiers

Calculeren is meer dan berekenen kostprijs

Over calculatie wordt veel gesproken, maar doet u het ook regelmatig? Wil je een product niet met verlies verkopen, dan is goed rekenen noodzakelijk. Niet één keer, maar telkens opnieuw. Een product dat vandaag een bijdrage levert aan de winst, kan over een half jaar verliesgevend zijn. In deel 1: inzicht in calculatie.

Over calculatie wordt veel gesproken, maar doet u het ook regelmatig? Wil je een product niet met verlies verkopen, dan is goed rekenen noodzakelijk. Niet één keer, maar telkens opnieuw. Een product dat vandaag een bijdrage levert aan de winst, kan over een half jaar verliesgevend zijn. In deel 1: inzicht in calculatie.

Calculeren gaat verder dan het maken van een kostprijsberekening. Je kunt ook het rendement van de onderneming calculeren, een voorgenomen investering, de bijdrage van een winkel, of het lonend is die (lastige) derde kanaalklant te blijven beleveren en of de bezorgwijk nog bijdraagt aan de winst.
 
Uitgangspunten
 Omzet en kosten dienen in een gezonde verhouding tot elkaar te staan. Voor de beoordeling van de exploitatie maken we gebruik van kengetallen. De omzet vormt de basis. Van het geld dat we ontvangen, moeten de kosten worden betaald. Wat overblijft, is winst. We kunnen de kosten grofweg in vier groepen indelen:
1) grondstofkosten (bloem, slagroom, boter etc)
2) personeelskosten, inclusief een waardering voor eigen arbeid
3) huisvestingskosten, afschrijvingen, rente
4) overige kosten zoals verkoopkosten, algemene kosten en transportkosten.

Banketbakkerijen en gemengde bedrijven die vrijwel alles zelf produceren en een niet te groot aandeel derde kanaal hebben (maximaal 15 procent), moeten in staat zijn een brutowinstmarge (omzet minus inkopen) te halen van minimaal 73 procent, liefst meer.

 In deel 2 gaat Jan Buitelaar dieper in op het onderwerp begroting.

 Meer over Jan Buitelaar
Jan Buitelaar geeft in een reeks artikelen uitleg over calculatie en hij reikt handvatten aan waarmee je als bakker tot een goed bedrijfsresultaat kunt komen. Buitelaar is eigenaar van Resultsplus, een bedrijf dat ondernemers in de ambachtelijke bakkerij adviseert over onderwerpen als stroomlijning van de informatie, verantwoorde investeringsbeslissingen, verbetering van de brutowinstmarge en beheersing van loonkosten.

Reageer op dit artikel