artikel

Maak gebruik van de KOR

Dossiers

Maak gebruik van de KOR

Er kunnen perioden zijn (zoals bijvoorbeeld bij de opstart van uw onderneming) dat u weinig omzet behaalt. Dan kan de kleine ondernemersregeling (KOR) voor u van toepassing zijn. Ditzelfde geldt indien u in een jaar veel investeert.

Er kunnen perioden zijn (zoals bijvoorbeeld bij de opstart van uw onderneming) dat u weinig omzet behaalt. Dan kan de kleine ondernemersregeling (KOR) voor u van toepassing zijn. Ditzelfde geldt indien u in een jaar veel investeert.

Door toepassing van deze regeling kunt u in aanmerking komen voor vermindering van de omzetbelasting die u moet betalen. Ook kan in sommige gevallen een ontheffing van de administratieve verplichtingen verkregen worden.
Er gelden drie voorwaarden voor de KOR:

  1. U hebt een eenmanszaak of de onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma;
  2. U moet na aftrekt van de voorbelasting 1.883 euro of minder BTW betalen in een jaar;
  3. U voldoet aan uw administratieve btw-verplichtingen

Het kan zo zijn dat u, als gevolg van de KOR, structureel geen btw meer hoeft te betalen aan de Belastindienst. In dat geval kunt u een ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de btw aanvragen. Hoeveel belastingvermindering u precies kunt krijgen, hangt af van het btw-bedrag dat u aan de Belastingdienst zou moeten betalen als u de regeling niet zou toepassen. De vermindering wordt als volgt bepaald.

 

Verschuldigde btw Vermindering
Meer dan 1.883 euro Geen vermindering
1.883 euro of minder, maar meer dan 1.345 euro Vermindering van te betalen btw: 2,5 x (1.882 – btw-bedrag)
1.345 euro of minder De vermindering is gelijk aan het btw-bedrag. U hoeft dus geen btw te betalen

 Tip
Pas de KOR toe als u weinig btw hoeft bij te betalen.

 

Reageer op dit artikel