artikel

Berekening watertemperatuur

Dossiers

Berekening watertemperatuur

Bij het beoordelen van de kruim stuiten keurmeesters regelmatig op afwijkingen in het volume of op te weinig samenhang in de kruim. Dit kan een relatie hebben met de deegontwikkeling tijdens het kneden. Temperaturen zijn hierbij essentieel.

Bij het beoordelen van de kruim stuiten keurmeesters regelmatig op afwijkingen in het volume of op te weinig samenhang in e kruim. Dit kan een relatie hebben met de deegontwikkeling tijdens het kneden. Temperaturen zijn hierbij essentieel.

Een goed ontwikkeld deeg heeft tijdens het kneden een temperatuurstijging van 10°C gehad. Om de watertemperatuur voor een deeg te kunnen berekenen is het vertrekpunt de mengseltemperatuur (mengsel bloem/water): Mengseltemperatuur = gewenste deegtemperatuur – gewenste temperatuurstijging (10°C). Dus een gewenste deegtemperatuur van 27°C – 10°C = 17°C mengseltemperatuur.

Berekenen
Als de bloemtemperatuur 20°C is, kan de watertemperatuur eenvoudig worden berekend volgens twee methoden:

1. Mengseltemperatuur maal twee, minus bloemtemperatuur = watertemperatuur.
Dus 2 x 17°C = 34°C – 20°C = 14°C.

Of eenvoudiger:
2. Het aantal graden dat de bloem warmer is ten opzichte van de mengseltemperatuur, in watertemperatuur verlagen ten opzichte van de mengseltemperatuur. Dus 17°C – 20°C = -3°C + 17° = 14°C.

Bovenstaande berekeningen houden geen rekening met de omgevingstemperatuur, omdat deze invloeden in de meeste bakkerijen niet zo groot zijn.

Vragen? keurmeesters van NBC, 0317-4712 47
 

Reageer op dit artikel