artikel

Terugwinnen van warmte

Dossiers

Terugwinnen van warmte

Bij gasgestookte bakovens kan de warmte van de rookgassen teruggewonnen worden. Het rookgasverlies van ovens loopt, afhankelijk van het type oven, uiteen van 20 tot 40% van het energieverbruik. Wanneer deze warmte nuttig kan worden gebruikt, levert dit een gasbesparing op.

Bij gasgestookte bakovens kan de warmte van de rookgassen teruggewonnen worden. Het rookgasverlies van ovens loopt, afhankelijk van het type oven, uiteen van 20 tot 40% van het energieverbruik. Wanneer deze warmte nuttig kan worden gebruikt, levert dit een gasbesparing op.

De warmte uit de rookgassen kunt u gebruiken voor het verwarmen van water (tot 50 – 60 °C). Dit water kan gebruikt worden voor ruimteverwarming, verwarming van de narijskast, voorverwarming van voedingswater voor de stoomketel en warm tapwatervoorziening. Bij warm tapwater is het verplicht erop te letten dat het water geen legionella bevat. Met warmteterugwinning kan namelijk niet altijd een temperatuur van 60 °C worden gehaald. Soms moet daarom worden bij verwarmd.

Besparing 6.000 euro per jaar
Deze maatregel wordt aangeraden als u nieuwe continu-ovens en/of charge-ovens aanschaft. Dit kan een direct of indirect gestookte oven zijn. De gassen die vrijkomen bij verbranding uit direct gestookte ovens zijn echter wel vervuild (bijvoorbeeld met vluchtige plaat- en bliksmeermiddelen). Vrijwel alle ovenleveranciers kunnen het systeem er in plaatsen.

Afhankelijk van de hoeveelheid warmte die wordt teruggewonnen, is een besparing van 15% mogelijk. Even een voorbeeld: bij een gasverbruik van een indirecte gestookte oven van 100.000 m is de besparing 15.000 m, ofwel € 6.000,- per jaar. De terugverdientijd bij continu-ovens ligt tussen de 2-4 jaar, en is bij chargeovens langer dan 5 jaar.

Dus:

• Met teruggewonnen warmte kunnen onder meer ruimtes, narijskasten en tapwater worden verwarmd;
• Vrijwel alle ovenleveranciers kunnen het benodigde systeem plaatsen;
• Met deze maatregel bespaart u zo’n 15% op energiekosten;
• Lees meer over milieumaatregelen die u kunt nemen

Reageer op dit artikel