artikel

Versoepeling gebruikelijk loonregeling?

Dossiers

Ondernemers die hun onderneming uitoefenen via een eigen BV, moeten rekening houden met de zogenaamde gebruikelijk loonregeling. Deze regeling wordt mogelijk versoepeld.

Ondernemers die hun onderneming uitoefenen via een eigen BV, moeten rekening houden met de zogenaamde gebruikelijk loonregeling. Deze regeling wordt mogelijk versoepeld.

Een directeur-grootaandeelhouder (iemand die minstens 5% van de aandelen in een BV heeft en ook voor de BV werkt) wordt door de Belastingdienst verplicht een ‘gebruikelijk’ salaris van zijn BV te bedingen. Dat salaris bedraagt in beginsel minimaal € 40.000. Daarnaast is van belang wat de meest verdienende werknemer van de BV verdient, alsmede wat in de branche gebruikelijk is voor het werk dat de directeur verricht. Het kan dus zijn dat het salaris nog hoger moet zijn dan € 40.000.

Lager salaris
Een lager salaris dan € 40.000 is ook mogelijk, maar dan moet dit lagere salaris wel aannemelijk zijn. Dit levert nog wel eens de nodige discussie op met de Belastingdienst. Eén van de situaties waarin een lager salaris wordt geaccepteerd is als de BV structureel verlies lijdt. Daarbij stelt de Belastingdienst meestal wel de eis dat de directeur niet toch (te veel) geld aan de BV onttrekt (een oplopende rekening courant schuld bij de BV), anders wordt dit toch als loon gezien.

Generieke bepaling
Brancheorganisaties zoals het MKB Nederland en de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingconsulenten pleiten voor een meer generieke bepaling ,dat er bij verliessituaties geen salaris nodig zou zijn. Hoewel deze plannen nog niet bekend zijn gemaakt, lijkt de staatssecretaris hier nu toch toe geneigd te zijn. Volgens het Financiële Dagblad denkt de staatssecretaris aan een maatregel die het loon duidelijker moet koppelen aan de reële winst. Doel is te voorkomen dat bedrijven die last hebben van de economische crisis nog verder in financiële problemen komen, door de verplichting loon uit te betalen.
Helemaal vervallen zal de gebruikelijk loonregeling in ieder geval niet. Anders zou de mogelijkheid ontstaan om ook bij goede resultaten fiscaal een nulinkomen te creëren. Dit zou tot ongewenste situaties leiden, zoals het niet hoeven te betalen van premies voor sociale zekerheid of de zorgverzekering, of een recht op diverse toeslagen.

Terug uit de BV?
Als de BV structureel slecht draait is het overigens maar de vraag of het niet beter is de BV om te zetten in een eenmanszaak of VOF. Een eenmanszaak kan namelijk gebruik maken van aantrekkelijke faciliteiten zoals de MKB vrijstelling en de zelfstandigenaftrek.
Vanzelfsprekend is wel van belang goed in ogenschouw te nemen of de onderneming grote financiële risico’s loopt. Bij een eenmanszaak is de ondernemer namelijk met zijn privé-vermogen aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs
 

 

Reageer op dit artikel