artikel

Verhuren aan eigen BV goedkoper

Dossiers

Een directeur-grootaandeelhouder die een pand aan zijn eigen BV ter beschikking stelt, moet in box 1 belasting betalen over zowel de huurinkomsten als de boekwinst op het pand.

Een directeur-grootaandeelhouder die een pand aan zijn eigen BV ter beschikking stelt, moet in box 1 belasting betalen over zowel de huurinkomsten als de boekwinst op het pand.

De belasting bedraagt maximaal 52%. Wordt het pand verkocht, dan mag de directeur geen beroep doen op de herinvesteringsreserve. Een herinvesteringsreserve houdt in dat heffing over de boekwinst wordt uitgesteld. In plaats daarvan wordt de boekwinst afgeboekt op het vervangende bedrijfsmiddel.
Al met al is de heffing voor de directeur-grootaandeelhouder zo hoger dan het geval zou zijn als het pand van de BV was, of ten opzichte van een IB-ondernemer met een pand.

Tbs-vrijstelling
Daarom heeft het kabinet nu besloten de belastingheffing voor dit soort situaties te verlagen.
Vanaf 2009 mag de directeur een beroep doen op de ‘tbs-vrijstelling’. Dit is een soortgelijke vrijstelling als de MKB-winstvrijstelling en houdt in dat er 12% van het TBS-resultaat wordt vrijgesteld. Hiermee daalt het toptarief voor de ontvangen huur naar 45,76%.
Daarnaast mag de directeur-grootaandeelhouder ook gebruik gaan maken van de herinvesteringsreserve en de kostenegalisatiereserve.

Overdrachtsbelasting
Dat het belastingtarief over huur daalt neemt niet weg dat het nog steeds aantrekkelijk kan zijn het pand te exploiteren vanuit de BV. Daarbij is onder meer van belang of de directeur de door de BV bespaarde huur direct aan zichzelf wil laten uitkeren als dividend. Ook is van belang of het pand langdurig aan de BV ter beschikking wordt gesteld of binnen afzienbare tijd aan derden gaat worden verhuurd.
Bij verkoop van het pand aan de BV moet de directeur afrekenen over de boekwinst én moet de BV overdrachtsbelasting betalen. In 2010 komt er echter een eenmalige tegemoetkoming, welke inhoudt dat het pand zonder belastingheffing mag worden ingebracht in de BV. De belastingheffing over de boekwinst wordt doorgeschoven naar de BV. Ook is er geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Afrekenen
De goedkeuring is alleen van toepassing als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo mag het pand niet simpelweg aan de BV worden verkocht, maar moet deze worden gestort op aandelen. Daarnaast wordt de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting teruggenomen als binnen drie jaar de directeur niet langer vrijwel het gehele belang bij de aandelen heeft, of de BV het pand heeft verkocht.
De vrijstelling voor de overdrachtsbelasting staat overigens los van de mogelijkheid tot doorschuiven van de boekwinst. Ook als u kiest voor afrekenen, mag u gebruik maken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs

Reageer op dit artikel