artikel

Uitbreiding inlenersaansprakelijkheid

Dossiers

Als u personeel inhuurt via een uitzendbureau en het uitzendbureau betaalt de loonbelasting en omzetbelasting niet, die samenhangen met het voor u verrichte werk, dan kan de Belastingdienst u voor deze belastingschulden aansprakelijk stellen. Per 1 januari 2010 is dit aansprakelijkheidsrisico uitgebreid.

Als u personeel inhuurt via een uitzendbureau en het uitzendbureau betaalt de loonbelasting en omzetbelasting niet, die samenhangen met het voor u verrichte werk, dan kan de Belastingdienst u voor deze belastingschulden aansprakelijk stellen. Per 1 januari 2010 is dit aansprakelijkheidsrisico uitgebreid.

Vanaf die datum bent u als inlener ook aansprakelijk voor het uitbetalen van het minimumloon (inclusief vakantietoeslag) aan de ingeleende werknemer.

Verhalen
Als de uitzendkracht te weinig of géén loon uitbetaald krijgt van het uitzendbureau, kan hij de gemiste looninkomsten tot maximaal het minimumloon (inclusief vakantietoeslag) op u verhalen. U kunt deze aansprakelijkheid voorkomen door gebruik te maken van een uitzendbureau dat door de overheid gecertificeerd is volgens de zogenaamde NEN-4400 normering. Als u gebruik maakt van een gecertificeerd uitzendbureau mag de uitzendkracht niet bij u als opdrachtgever aankloppen om aanspraak te maken op het minimumloon.
U kunt nagaan of u zaken doet met een gecertificeerd uitzendbureau, door te controleren of het uitzendbureau is opgenomen in één van de NEN-registers die op de volgende websites zijn terug te vinden:
http://www.normeringarbeid.nl
http://www.svu.nl

Gecertificeerd uitzendbureau
Bij het gebruikmaken van een gecertificeerd uitzendbureau loopt u weliswaar geen risico meer van aansprakelijkstelling voor het minimumloon, maar nog wel voor omzetbelasting en loonbelasting die het uitzendbureau verschuldigd is. Ook voor dit risico is het echter aan te raden om zoveel mogelijk van gecertificeerde uitzendbureaus gebruik te maken. De organisaties die het uitzendbureau certificeren, controleren namelijk op die punten die voor de beperking van de aansprakelijkheid van belang zijn (tijdige afdracht van belastingen, zijn alle werknemers goed geïdentificeerd, et cetera). Hierdoor is de kans aanzienlijk groter dat u zaken doet met een bonafide uitzendbureau. Verder is het zo dat de Belastingdienst en de arbeidsinspectie hun handhavings- en controlebeleid mede afstemmen op het al dan niet gecertificeerd zijn van een uitzendbureau.
Kortom: maakt u gebruik van uitzendkrachten, dan is het raadzaam om gebruik te maken van een gecertificeerd uitzendbureau. Hiermee voorkomt u aansprakelijkheid voor het minimumloon en verkleint u de kans van een aansprakelijkstelling voor de loonbelasting en omzetbelasting.

G-rekening
Omdat u het aansprakelijkheidsrisico voor loonbelasting en omzetbelasting nooit helemaal kunt voorkomen, kunt u daarnaast nog een aantal maatregelen nemen om uw risico’s te verkleinen. Dat is onder meer het storten van een voldoende hoog deel van de factuur op een speciale geblokkeerde G-rekening, het bewaren van een kopie van de identiteitsbewijzen van de ingeleende uitzendkrachten en het bijhouden (en bewaren) van een goede manurenregistratie.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO Belastingadviseurs
 

Reageer op dit artikel