artikel

Renteaftrek twee woningen

Dossiers

De huizenmarkt is hard geraakt door de economische crisis. Dat kan ook nadelige gevolgen hebben voor uw renteaftrek, als u – tijdelijk – over twee woningen beschikt.

De huizenmarkt is hard geraakt door de economische crisis. Dat kan ook nadelige gevolgen hebben voor uw renteaftrek, als u – tijdelijk – over twee woningen beschikt.

Indien u uw huidige woning niet verkocht krijgt, wordt u geconfronteerd met dubbele hypotheeklasten. Als deze situatie lange tijd aanhoudt kunt u worden gedwongen het nieuwbouwhuis eveneens te koop te zetten, nog voordat u de woning heeft betrokken. Kunt u dan de rente voor beide woningen blijven aftrekken?

Box 3
Voor uw oude woning geldt dat als uw huis heeft gediend als hoofdverblijf, de rente aftrekbaar is in het jaar dat de woning leeg komt ter verkoop, alsmede in de twee daaropvolgende kalenderjaren. Als de woning dan nog niet is verkocht, gaat de woning over naar box III en is de rente niet langer aftrekbaar.
Voor de nieuwe woning is de rente, zolang u nog niet in de woning woont, aftrekbaar als de woning leeg of in aanbouw is en uitsluitend bestemd is om binnen twee jaar uw hoofdverblijf te worden. Als u de nieuwe woning te koop zet, zonder er ooit in te hebben gewoond, dan is de rente in beginsel niet meer aftrekbaar vanaf het moment dat deze te koop wordt aangeboden.

Leeg te koop
De Staatssecretaris heeft echter onlangs in een besluit goedgekeurd dat de rente in een dergelijke situatie toch nog aftrekbaar is, mits de woning gekocht is om er zelf in te gaan wonen en de nieuwe woning leeg te koop staat. De rente is dan aftrekbaar in het jaar waarin de nieuwe woning is aangekocht en de twee hierop volgende kalenderjaren.

Extra renteaftre
k
Zelfs als de woning langer dan de genoemde periode te koop staat zou renteaftrek wellicht nog mogelijk zijn. In ieder geval loont het de moeite om, als u op het punt staat uw oude woning of (ook) uw nieuwe woning te koop te zetten, aandacht te besteden aan het moment dat u dit doet en het moment dat u verhuist. Mogelijk dat u met het de jaargrens heen tillen van uw beslissingen nog 12 maanden extra renteaftrek krijgt.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO Belastingadviseurs

Reageer op dit artikel