artikel

Heffingsrente

Dossiers

Bij het opleggen van een aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting brengt de belastingdienst heffingsrente in rekening vanaf halverwege het belastingjaar, tot aan het moment dat de aanslag wordt opgelegd.

Bij het opleggen van een aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting brengt de belastingdienst heffingsrente in rekening vanaf halverwege het belastingjaar, tot aan het moment dat de aanslag wordt opgelegd.

Krijgt u bijvoorbeeld op 1 oktober 2009 een aanslag voor het jaar 2008, dan wordt rente berekend vanaf 1 juli 2008 tot 1 oktober 2009.
Hoewel de belastingdienst de heffingsrente automatisch berekent, zijn er toch twee punten die u zelf in de gaten moet houden, om eventueel bezwaar tegen aan te tekenen.
Stel u hebt in 2008 een voorlopige aanslag opgelegd gekregen en betaald. In 2009 blijkt de aanslag te hoog te zijn. De belastingdienst kan dan twee dingen doen:
• een nadere (voorlopige) aanslag opleggen, of
• de eerste aanslag ambtshalve verminderen tot nihil, om vervolgens een geheel nieuwe aanslag opleggen.
 

Evenveel
U zou denken dat u in beide gevallen evenveel heffingsrente ontvangt, maar dat is niet zo. Bij het ambtshalve verminderen van een aanslag wordt het betaalde bedrag terugbetaald met invorderingsrente, in plaats van heffingsrente. Deze wordt pas vanaf het einde van het jaar berekend. Zo steekt de belastingdienst een half jaar rente in zijn zak.
 

Bijzondere omstandigheden
Het is nog niet duidelijk of de belastingdienst dit ook zo mag doen. Wel is inmiddels bekend dat dit verschil zich in de toekomst niet meer zal voordoen. In het belastingplan 2010 is namelijk opgenomen dat vanaf het belastingjaar 2010 heffingsrente weer zal worden berekend vanaf het einde van het jaar.
De belastingdienst streeft ernaar binnen 3 maanden na het indienen van een aangifte een (voorlopige) aanslag op te leggen. Doet zij dit niet, dan bent u toch heffingsrente verschuldigd tot het moment dat de aanslag is opgelegd. Dat was alleen anders als u expliciet schriftelijk had verzocht om het opleggen van een voorlopige aanslag.
De Hoge Raad heeft recent beslist dat dit niet juist is. In principe moet de belastingdienst binnen drie maanden een voorlopige aanslag op kunnen leggen. Doet zij dit niet, dan mag zij in beginsel geen heffingsrente meer in rekening brengen voorbij drie maanden na het moment dat u de aangifte heeft ingediend. Alleen bij bijzondere omstandigheden kan het nog zo zijn dat de belastingdienst extra tijd mag nemen.
Stel bijvoorbeeld dat u op 31 maart 2009 uw aangifte indient over 2008 en de belastingdienst legt pas een voorlopige aanslag op 1 oktober 2009 op. De belastingdienst mag dan rente aan u in rekening brengen tot 1 juli 2009.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs
 

Reageer op dit artikel