artikel

Fout van Belastingdienst

Dossiers

Overal waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Zo ook bij de Belastingdienst. Als gevolg van zo’n fout kan het gebeuren dat u van de Belastingdienst een bedrag ontvangt waar u eigenlijk geen recht op hebt, of dat u te weinig hoeft te betalen op een aanslag.

Overal waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Zo ook bij de Belastingdienst. Als gevolg van zo’n fout kan het gebeuren dat u van de Belastingdienst een bedrag ontvangt waar u eigenlijk geen recht op hebt, of dat u te weinig hoeft te betalen op een aanslag.

In het verleden werd de Belastingdienst nogal eens teruggefloten door een rechter, als ze de fout wilden herstellen. Als de fout van de Belastingdienst werd veroorzaakt door een schrijffout of een typefout, dan mocht de Belastingdienst wel de fout herstellen. Kwam de fout echter door bijvoorbeeld een fout in het elektronische systeem van de Belastingdienst, dan kon de aanslag niet meer worden gecorrigeerd.
Per 1 januari 2010 zijn de mogelijkheden voor de Belastingdienst uitgebreid. Een fout van de Belastingdienst leidt door een wetswijziging niet meer zo snel tot een extraatje dat niet hoeft te worden terugbetaald.
 

Navorderen
Als de Belastingdienst door een fout te weinig belasting heft en u dit redelijkerwijs had moeten weten, mag de Belastingdienst alsnog navorderen tot twee jaar nadat de onjuiste aanslag is opgelegd. Het maakt niet meer uit hoe de fout is ontstaan, als u maar ziet dat het fout is. Daarbij wordt er automatisch van uitgegaan dat u de fout heeft gezien, als de verschuldigde belasting in de aanslag meer dan 30% afwijkt van het bedrag dat bij een juiste aanslag verschuldigd had geweest.
 

Minder dan 30%
Als de afwijking van de onjuiste aanslag minder dan 30% bedraagt, moet de Belastingdienst aangeven waarom u had moeten weten dat de aanslag onjuist is vastgesteld. Als zij hierin slagen, kunnen zij alsnog terugkomen op de foute aanslag.
Deze nieuwe regelgeving geldt overigens pas voor aanslagen opgelegd na 31 december 2009. Voor eerder opgelegde aanslagen blijft dus van belang waar de fout van de belastingdienst uit bestaat.
 

Kwade trouw
Wat nu als de fout niet bij de belastingdienst ligt, maar bij u? Als de belastingdienst dit pas ontdekt nadat zij al een aanslag heeft opgelegd, kan zij dit niet op basis van de nieuwe regel herstellen. Maar wel mag zij de fout herstellen als dit voor haar een nieuw feit is (omdat zij dit nog niet wist of nog niet behoefde te weten bij het opleggen van de aanslag). Daarnaast mag de belastingdienst altijd terugkomen op een aanslag als u te kwade trouw bent geweest. Dat wil zeggen dat u bewust informatie heeft achter gehouden of verkeerde informatie heeft verstrekt aan de Belastingdienst.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO Belastingadviseurs

 

 

Reageer op dit artikel