artikel

Dubbele renteaftrek

Dossiers

De huidige economische crisis heeft helaas ook zijn weerslag op de huizenmarkt. Veel mensen die verhuizen blijven langer met dubbele lasten zitten dan waar zij rekening mee hadden gehouden. Hoe lang zijn deze dubbele lasten dan ook dubbel aftrekbaar?

De huidige economische crisis heeft helaas ook zijn weerslag op de huizenmarkt. Veel mensen die verhuizen blijven langer met dubbele lasten zitten dan waar zij rekening mee hadden gehouden. Hoe lang zijn deze dubbele lasten dan ook dubbel aftrekbaar?

Als u een eigen woning heeft, mag u de rente die zit op deze woning in box 1 aftrekken, mits de woning uw hoofdverblijf is. Heeft u nog een woning, bijvoorbeeld een vakantiehuisje, dan valt deze in box 3. De rente is niet aftrekbaar (in box 1). Wel komt de schuld zelf in mindering op het vermogen waarover u in box 3 belasting moet betalen.

Twee woningen
Nu komt het regelmatig voor dat men bij verhuizing tijdelijk twee woningen heeft. In dat geval mag er wél voor twee woningen tegelijk rente worden afgetrokken in box 1.
Heeft u een woning aangekocht die nog in aanbouw is of leeg staat omdat u er nog naar toe moet verhuizen, dan is de rente voor deze woning aftrekbaar. U moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat de woning in het huidige kalenderjaar of uiterlijk de daarop volgende twee jaren uw hoofdverblijf wordt.
Bent u al verhuisd naar uw nieuwe woning maar heeft u de oude woning nog niet kunnen verkopen? Dan mag u de rente van de oude woning blijven aftrekken als de woning het lopende kalenderjaar of in de afgelopen twee jaar nog uw hoofdverblijf is geweest.
NB: de oude woning moet wel leeg staan; bij verhuur verhuist de woning, inclusief schuld, naar box 3.

Voorbeeld
De nieuwe woning wordt aangeschaft in 2008 en opgeleverd in 2010. De oude woning wordt pas in 2013 verkocht.
– Voor de nieuwe woning mag de rente in 2008, 2009 en 2010 worden afgetrokken, omdat de woning binnen de gestelde termijn in gebruik gaat worden genomen.
– Voor de oude woning mag de rente worden afgetrokken tot en met 2012. In 2013 verhuist de woning, inclusief de bijbehorende schuld, naar box 3.

Verhuisdata plannen
In ons voorbeeld kwamen we tot (bijna) vijf jaar renteaftrek. Deze termijn kan korter uitvallen, maar ook langer zijn. Vreest u dat uw huidige woning lang te koop zal staan? Dan kan het handig zijn om de verhuizing nog iets uit te stellen.
Bij een verhuizing op 3 januari 2010 heeft u voor de oude woning nog renteaftrek tot en met 2012; bij een verhuizing op 30 december 2009 eindigt de aftrek al ultimo 2011.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs

 

Reageer op dit artikel