artikel

BTW over auto zaak

Dossiers

Als werknemers en ondernemers gebruik maken van een auto van de zaak voor privé-doeleinden, wordt het privé-voordeel (forfaitair) belast via het autokostenforfait. Naast de gevolgen voor inkomsten- en loonbelasting heeft een auto van de zaak ook gevolgen voor de BTW.

Als werknemers en ondernemers gebruik maken van een auto van de zaak voor privé-doeleinden, wordt het privé-voordeel (forfaitair) belast via het autokostenforfait. Naast de gevolgen voor inkomsten- en loonbelasting heeft een auto van de zaak ook gevolgen voor de BTW.

Op basis van het zogenaamde BUA (Besluit Uitsluiting Aftrek) wordt de vooraftrek van BTW beperkt, voor zover de kosten gemaakt zijn voor personeelsvoorzieningen. De aftrekbeperking is van toepassing als er per persoon meer dan € 227 per jaar personeelsvoorzieningen worden verstrekt.

EU-proof
Omdat de heffing van BTW binnen de Europese Unie aan Europese regels moet voldoen, was het echter de vraag of de BUA regeling wel ‘EU-proof’ was. Daarover hebben de Nederlandse rechters vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Het Europese Hof van Justitie heeft nu beslist dat dit inderdaad het geval is.
Nu vaststaat dat er rekening gehouden moet worden met een correctie, is het de vraag hoe hoog deze dan moet zijn. Voor ondernemers is dit 12% van de bijtelling voor de inkomstenbelasting. Voor werknemers is dat niet expliciet in een bepaling vastgelegd. Er zou m.a.w. een splitsing gemaakt moeten worden op basis van het werkelijke gebruik van de auto. De staatssecretaris keurt echter goed dat er ook bij werknemers mag worden aangesloten bij de IB/LB bijtelling.

Voorbeeld
Als een werknemer bijvoorbeeld een auto rijdt met een cataloguswaarde van € 25.000 en deze auto valt voor loonbelasting in de 25% bijtelling categorie, dan bedraagt de BUA correctie 12%x25%x25.000 = € 750. Is de auto zo zuinig dat de IB-bijtelling maar 14% is, dan bedraagt de correctie 12%*14%*25.000 = € 420.
Van belang is verder of de werknemer een vergoeding voor het privé-gebruik betaalt. Als deze vergoeding kostendekkend is, dan is de voorbelasting geheel aftrekbaar. Vervolgens dient 19/119e deel van de ontvangen vergoeding als verschuldigde BTW afgedragen te worden.

Correctie privégebruik
Is deze vergoeding niet kostendekkend, dan moet in eerste instantie 19/119e over de vergoeding worden afgedragen. Bij de correctie privé-gebruik van de auto aan het einde van het jaar, mag deze BTW dan in mindering komen op de berekende correctie. Per saldo komt dit op jaarbasis neer op de ‘gewone’ BUA correctie.
Het blijft overigens altijd mogelijk om bij uw werknemers van het BTW-forfait af te wijken. Dan moet u zelf wel op basis van uw administratie aannemelijk maken dat de correctie in uw geval te hoog is.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO Belastingadviseurs
 

Reageer op dit artikel