artikel

Betaling premie lijfrente

Dossiers

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering, zijn deze premies aftrekbaar voor de inkomstenbelasting in box 1. Voor de aftrek van een lijfrente moet de lijfrente wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering, zijn deze premies aftrekbaar voor de inkomstenbelasting in box 1. Voor de aftrek van een lijfrente moet de lijfrente wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Zo moet u een pensioentekort hebben en zijn premies alleen aftrekbaar als de toekomstige uitkeringen uit de lijfrente aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Verder is van belang dat de rente pas aftrekbaar is op het moment dat u deze hebt betaald of dat de premie verrekend is. De verrekening mag niet leiden tot een schuldig gebleven bedrag. Recent heeft een Gerechtshof beslist dat dit ook tot beperking van aftrek kan leiden, als de premie weliswaar aan de verzekeringsmaatschappij wordt betaald, maar dit indirect tot een schuldig gebleven bedrag heeft geleid.

Privé-vermogen
In de situatie die bij Hof Arnhem aan bod kwam, had een directeur-grootaandeelhouder (dga) een lijfrenteovereenkomst gesloten met een verzekeringsmaatschappij. De premie werd voldaan door de vennootschap van de directeur. In de jaarcijfers werden de betaalde premie in rekening-courant met de dga geboekt, waardoor de premies feitelijk wel ten laste van het privé-vermogen van de dga komen.
Enigszins verrassend besliste het Hof dat het schuldig blijven van de lijfrentepremie in rekening-courant met de vennootschap kan worden opgevat als een schuldig blijven van de premie. Daarom was de premie naar de mening van het Hof niet aftrekbaar.

Schuldig gebleven bedrag
Deze uitspraak heeft in de praktijk tot de nodige kritiek geleid. Uit de geschiedenis bij de wet blijkt namelijk dat de bepaling dat een premie niet schuldig gebleven mag worden, alleen is bedoeld voor de situatie dat de premie aan de verzekeraar schuldig wordt gebleven. Dat kwam vroeger nog wel eens voor als een belastingplichtige een lijfrente bij zijn eigen BV bedong (bij inbreng van een onderneming in een BV).
Voor situaties dat de premies aan een ‘gewone’ verzekeringsmaatschappij worden betaald en alleen indirect leiden tot een schuldig gebleven bedrag, lijkt de wettelijke bepaling niet geschreven.

Cassatie
De belastingplichtige in kwestie heeft overigens cassatie aangetekend. In de tussentijd is het de vraag hoe het eindoordeel van de hoogste rechter zal luiden. Terwijl het oordeel van de Hoge Raad wordt afgewacht, is voorkomen natuurlijk beter dan genezen. Mocht u nog een premie lijfrente moeten betalen, dan kunt u deze het beste vanuit uw privé-middelen voldoen of alsnog vergoeden.
Daarbij is van belang dat lijfrentepremies die voor 1 april 2010 zijn betaald, nog in 2009 in aanmerking mogen worden genomen.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO Belastingadviseurs
 

 

Reageer op dit artikel