artikel

Aandeel VvE onbelsat?

Dossiers

Mensen die in een appartement wonen zijn verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het appartementencomplex. De laatste jaren is veel discussie over de vraag of, en zo ja hoe, het aandeel van de bewoners in de VvE in die reserve moet worden belast in de aangifte inkomstenbelasting.

Mensen die in een appartement wonen zijn verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het appartementencomplex. De laatste jaren is veel discussie over de vraag of, en zo ja hoe, het aandeel van de bewoners in de VvE in die reserve moet worden belast in de aangifte inkomstenbelasting.

De VvE is onder meer verplicht de onderhoudswerkzaamheden van de gezamenlijke ruimte van het appartementencomplex te regelen. Vaak wordt door de VvE een periodieke bijdrage gevraagd van de bewoners, die wordt gereserveerd voor de toekomstige onderhoudswerkzaamheden.
De Staatssecretaris van Financiën is van mening dat het aandeel in de VvE moet worden opgenomen in box 3. Dit geldt niet alleen voor de bezittingen van de VvE, maar ook voor de eventuele schulden van de VvE en de betalingsachterstand van de appartementhouder aan de VvE.

100% van waarde
Ook moet het aandeel volgens de staatssecretaris voor 100% van de waarde worden opgenomen. Het feit dat de bewoners niet zelfstandig over het geld kunnen beschikken, is volgens hem dus geen waardedrukkende factor.
Een appartementhouder die het niet met de belastingdienst eens was, ging in bezwaar en beroep tegen de aanslag die hij kreeg opgelegd. In eerste instantie gaven de rechters de belastingdienst gelijk, maar mogelijk komt de Hoge Raad hier toch op terug. Advocaat Generaal Niessen heeft namelijk een advies bij de casus geschreven met een verrassende uitkomst.

Appartementsrecht
Kort gezegd vindt de Advocaat-Generaal dat het aandeel van de VvE onderdeel uitmaakt van het appartementsrecht zelf. Dit omdat het aandeel in de VvE niet los van het appartementsrecht kan worden verkocht. Als het appartement gebruikt wordt als eigen woning, zou het aandeel in de VvE de eigen woning dan moeten ‘volgen’ en ook in box 1 moeten worden belast.

Eigenwoningforfait
Naast box 1 zou het aandeel ook in box 3 kunnen vallen, omdat het een vermogensrecht is. Als een vermogensbestanddeel zowel in box 1 als in box 3 kan worden belast, gaat volgens de wet de eerstgenoemde box voor. In dit geval dus box 1. Omdat de inkomsten uit de eigen woning (waaronder dus eventuele inkomsten uit de VvE) forfaitair worden belast via het eigenwoningforfait, komt dit er per saldo op neer dat het aandeel feitelijk onbelast blijft.
Daar tegenover zouden financieringskosten die samenhangen met het aandeel in de VvE, wél aftrekbaar zijn.
Het is nu alleen nog afwachten of de Hoge Raad het advies van de Advocaat Generaal volgt.

drs. P.H. Eenhoorn
BDO Belastingadviseurs
 

 

Reageer op dit artikel