artikel

Etikettering paasproducten

Dossiers

Etikettering paasproducten

Voor veel paasartikelen die in de bakkerswinkel worden verkocht, gelden afwijkende regels wat betreft etiketteren. Hoe zit het precies?

Voor veel paasartikelen die in de bakkerswinkel worden verkocht, gelden afwijkende regels wat betreft etiketteren. Hoe zit het precies?

Volgens de officiële definitie zijn in kleurrijke folie verpakte chocolade paaseieren en paashazen eigenlijk voorverpakte producten. Toch hoeven ze niet volledig te worden geëtiketteerd. Slechts een deel van de voorgeschreven informatie hoeft op de verpakking; namelijk alleen de houdbaarheidsdatum (productiecode) en de netto hoeveelheid. De productnaam vermeldt u in de onmiddellijke nabijheid van het product. Meer informatie is niet nodig.

In het Warenwetbesluit etiketteren van levensmiddelen (WEL) worden eet- en drinkwaren die in een fantasieverpakking worden verhandeld – zoals figuurtjes of souvenirartikelen – namelijk uitgezonderd van de volledige etiketteringsplicht die voor voorverpakte producten geldt.
Maar wanneer is nu sprake van zo’n fantasieverpakking? Daar zijn met de Voedsel en Waren Autoriteit heel wat discussies over gevoerd. In de bakkerijsector worden – vooral rond de feestdagen – veel artikelen verhandeld waarbij het uiterlijk (eventueel in combinatie met de verpakking) doorslaggevend zijn voor de aankoop. Een groot etiket zou ze ontsieren.

Een verpakking die (vrijwel) geheel is gemodelleerd naar de erin verpakte waar en eruit ziet als een dier, figuur of voorwerp mag als fantasieverpakking worden beschouwd. Denk aan een in folie verpakt paasei of paashaas, marsepeinfiguren of een pakje chocoladesigaretten. Ook cellofaanverpakkingen die de vorm van het product laten zien (bijvoorbeeld om een cadeauartikel zoals bonbons of paaseitjes in een schaaltje van chocolade, een speculaaspop of een chocoladeletter) vallen onder fantasieverpakkingen.

Een doos wordt echter niet beschouwd als fantasieverpakking, ook niet als dat een cadeauverpakking is. Dat geldt ook voor een zakje gesorteerde paaseitjes. Het uiterlijk van het product is in deze gevallen immers niet doorslaggevend voor de aankoop. Zakjes met paaseitjes of speculaaspoppen in dozen moeten daarom volledig worden geëtiketteerd: het zijn voorverpakte producten.

Reageer op dit artikel