artikel

Maak heldere afspraken over verzuim

Dossiers

Maak heldere afspraken over verzuim

Verzuim, hoe ga je daar mee om en welke regels hanteer je. Verstandig is het om duidelijke afspraken te maken zodat iedereen weet waar die aan toe is.

Verzuim, hoe ga je daar mee om en welke regels hanteer je. Verstandig is het om duidelijke afspraken te maken zodat iedereen weet waar die aan toe is.

Volgens de RIE Bakkerijen is het een voorwaarde dat u afspraken maakt over hoe, wanneer en bij wie uw medewerkers zich ziek melden. U kunt een zogeheten verzuimreglement opstellen waarin bijvoorbeeld is opgenomen dat een medewerker zich telefonisch vóór 09.00 uur ziek meldt. Het advies is om dit verzuimreglement uit te delen aan de medewerkers. Laat hen ook tekenen voor ontvangst en voor het feit dat zij kennis hebben genomen van het reglement. 

Re-integratieplan
Bij langdurige ziekte geldt dat u afspraken hebt gemaakt over wie de zieke begeleidt en op welke manier. Voor medewerkers die langer dan zes weken ziek zijn, maakt u een re-integratieplan. Dit is verplicht volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Wanneer u afspraken maakt met uw medewerker over bijvoorbeeld registratie, dan is het aan te raden om deze vast te leggen.

Belangrijk is verder dat u het ziekteverzuim binnen uw bedrijf registreert en kijkt naar de eventuele oorzaken. Hierbij bent u zelf ook gebaat, want daardoor is het wellicht mogelijk om het verzuimcijfer te laten dalen. Uiteraard is dit goed voor uw medewerkers, maar ook voor uw portemonnee!
Een compleet overzicht van maatregelen die u neemt voor uw medewerkers vindt u in de RIE Bakkerijen, een vragenlijst waarin alle risico’s in een bakkerij aan bod komen.
Voor meer informatie neemt u contact op met de adviseurs van het NBC of kijkt u op het dossier over arbo op de website van het NBC.
 

Reageer op dit artikel