artikel

Uw plannen voor 2010

Dossiers

Uw plannen voor 2010

Met bedrijfsplannen is het net als met een tuin: je moet het ontwerp bedenken, de basis geschikt maken, aanpassingen doen, zaaien en poten. En onderhouden. Na verloop van tijd is het resultaat zoals u in gedachten had. Maar hoe zit het met uw onderneming? Waar wilt u eind 2010 en in de jaren erna staan?

Met bedrijfsplannen is het net als met een tuin: je moet het ontwerp bedenken, de basis geschikt maken, aanpassingen doen, zaaien en poten. En onderhouden. Na verloop van tijd is het resultaat zoals u in gedachten had. Maar hoe zit het met uw onderneming? Waar wilt u eind 2010 en in de jaren erna staan?

Koers
Om verder te komen met uw onderneming en uw droombeeld te realiseren, is het handig om uzelf de volgende vragen te stellen (en te beantwoorden!):

* Welke omzet wilt u realiseren en welke brutowinst hoort daarbij?
* Zijn de medewerkers efficiënt en effectief aan het werk? Welke arbeidsproductiviteit hoort daarbij en – zeker niet onbelangrijk – welk loonkostenpercentage?
* Zijn investeringen nodig om uw doelstellingen te realiseren of kan het ook met de huidige productiecapaciteit?
* Wilt u nog een nieuw filiaal openen en is daar wel voldoende omzet te scoren?

Smart
Als u op een rijtje heeft wat uw doelstellingen voor de komende periode zijn, maakt u een plan om deze te realiseren. Vertaal de doelstellingen naar werkzaamheden die in dit kader nodig zijn en SMART zijn geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden).

Begroting
Ook zullen al deze plannen vertaald moeten worden in een heldere begroting voor 2010. Daarmee houdt u het hele jaar door de vinger aan de pols in hoeverre de plannen worden gerealiseerd en de werkelijkheid mogelijk moet worden bijgesteld. Uiteindelijk creëert u een goed aan te sturen onderneming die de gewenste koers vaart.

NBC helpt
Moeilijk? Nee. U moet er tijd voor maken, maar het levert u veel energie op en brengt u verder.
Kunt u dit alleen? Nee, het is slim hierbij mensen in te schakelen die met u meedenken en waarmee u kunt sparren. Wellicht uw partner, familie, vrienden, wellicht ook uw medewerkers.
De nieuwe bedrijfsadviseurs van het Nederlands Bakkerij Centrum helpen u ook graag. Neem gerust contact op met Friso Berghuis of Alex Deuzeman via 0317-471247 of via a.deuzeman@nbc.nl of f.berghuis@nbc.nl.

Zij weten raad op het gebied van:
* bedrijfseconomisch en fiscaal advies;
* uitvoeren vestigingsplaatsonderzoek (zit er voldoende omzet in de markt?);
* uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek (is de bakkerij/winkel rendabel te krijgen?);
* quick-scan (‘vergelijkende warenonderzoek’ van uw bakkerij/winkel ten opzichte van branchegemiddelde);
* waardebepaling van een onderneming;
* beoordeling van diverse onderdelen van de bedrijfsvoering (kostprijscalculaties, margebeheer, arbeidsproductiviteit, planningsbeheer personeel, filiaalbegeleiding, enz.);
* allerhande vragen die betrekking hebben op het ondernemerschap.

Meer informatie:
Op www.nbc.nl vindt u onder ‘Kwaliteit’ en vervolgens ‘Procesadvies-bedrijfskundig’ meer informatie over bovenstaande diensten.
 

Reageer op dit artikel