artikel

Uitzonderingen etiketteren ggo’s

Dossiers

Uitzonderingen etiketteren ggo’s

Etiketteren van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) moet in principe altijd. In deze tip vertellen wij u welke uitzonderingen er gelden.

Etiketteren van genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) moet in principe altijd. In deze tip vertellen wij u welke uitzonderingen er gelden.

 

Het kan gebeuren dat ingrediënten sporen van ggo’s bevatten door zogeheten ‘onvoorziene insleep’ tijdens de teelt, oogst, transport of opslag. Voor deze ingrediënten is een tolerantiewaarde ingesteld. Dit is vastgelegd in Verordening (EG) 1829/2003. Wanneer een ingrediënt voor maximaal 0.9 procent bestaat uit ggo’s, hoeft dit niet als zodanig te worden vermeld op het etiket of op de schapkaart. Een voorbeeld hiervan is honing met een zeer geringe hoeveelheid (ruim beneden de 0.9%) nectar of pollen die afkomstig zijn van genetisch gemodificeerde planten.

Sinds 18 april 2007 is de onvoorziene aanwezigheid van ggo’s die veilig zijn bevonden maar nog niet op de Europese markt zijn toegelaten, niet meer toegestaan. Ggo’s die (nog) niet veilig zijn bevonden, mogen uiteraard ook niet in het product aanwezig zijn.

 

Uitzonderingen

Technische hulpstoffen, enzymen, oplosmiddelen, dragermaterialen en carry-over additieven hoeven niet als ggo geëtiketteerd te worden. Dit zijn immers geen ingrediënten. Ook melk, vlees of eieren van dieren die ggo-voer hebben gekregen, hoeven niet als ggo te worden geëtiketteerd. Datzelfde geldt voor stoffen die door fermentatie met behulp van genetisch gemodificeerde micro-organismen zijn geproduceerd. Voorbeelden hiervan zijn additieven zoals de zoetstof aspartaam, verdikkingsmiddel xanthaan, smaakversterker glutamaat, aroma’s of vitamine B2 (E101) en vitamine C (E300). Voorbeelden van enzymen die met behulp van genetisch gemodificeerde micro-organismen kunnen zijn verkregen zijn suikersplitsende invertases in zoetwaren, en chocolade en zetmeelsplitsende amylases in brood of gebak. Voorwaarde is dat er geen resten van het genetisch gemodificeerde micro-organisme in het gebruikte enzym, additief en dergelijke voorkomen (zogenaamde ‘contained use’).

 

Borging

In verband met genetisch gemodificeerde grondstoffen komt u in de praktijk de termen PCR-negatief en IP tegen. PCR-negatief wil zeggen dat met de PCR-methode geen genetisch gemodificeerd eiwit of DNA in de grondstof aangetoond kan worden. IP is de afkorting voor ‘Identitiy Preservation’. Dit is het geheel van maatregelen die worden toegepast tijdens de teelt, transport en verwerking van agrarische grondstoffen, waardoor de bron en/of de identiteit van de grondstoffen tot aan de eindverbruiker toe bekend is. IP wordt onder andere toegepast om grondstoffen die wel of niet genetisch gemodificeerd zijn, te onderscheiden en gescheiden te houden. De leverancier garandeert middels een certificaat dat het gewas waaruit het ingrediënt is geproduceerd niet genetisch gemodificeerd is. De claim ‘bereid zonder gentechniek’ mag u alleen onder strikte voorwaarden gebruiken. Deze voorwaarden staan in het Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen (artikel 3a).

Wettelijk gezien is het niet nodig om een systeem voor borging op te zetten, omdat al is vastgelegd dat genetisch gemodificeerde producten altijd traceerbaar moeten zijn. Met behulp van een IP-systeem is het echter wel mogelijk om aan te tonen dat u er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat er ggo-ingrediënten in uw product aanwezig zijn. Mocht er onverhoopt een kleine hoeveelheid ggo-materiaal in een product worden gevonden, dan kunt u gebruik maken van de vrijstelling die voortkomt uit de drempelwaarde van 0,9%.

 

Dus:

·          Wanneer een ingrediënt voor maximaal 0.9 procent bestaat uit toegelaten ggo’s, hoeft u dit niet als zodanig te etiketteren;

·          Ook technische hulpstoffen, enzymen, oplosmiddelen, dragermaterialen en carry-over additieven hoeven niet als ggo te worden geëtiketteerd;

·          Dierlijke producten die afkomstig zijn van dieren die ggo-voer hebben gekregen, hoeven ook niet als ggo te worden vermeld;

·          Deze uitzondering geldt ook voor stoffen die zijn gefermenteerd met behulp van genetisch gemodificeerde micro-organismen;

·          Met het IP-systeem kunt u aantonen dat u er alles aan heeft gedaan om ggo’s in uw ingrediënten te voorkomen. U kunt zich eventueel beroepen op de vrijstelling vanwege de drempelwaarde van 0.9% als er toch sporen van ggo’s in uw product worden gevonden.

 

Reageer op dit artikel