artikel

Etiketteren genetisch gemodificeerde organismen

Dossiers

Etiketteren genetisch gemodificeerde organismen

Het is verplicht de aanwezigheid van genetisch gemodificeerde organismen te vermelden op de verpakking of de schapkaart. Maar hoe doe je dat?

Het is verplicht de aanwezigheid van genetisch gemodificeerde organismen te vermelden op de verpakking of de schapkaart. Maar hoe doe je dat?

U bent verplicht om uw klanten en afnemers informatie te geven over de aanwezigheid van genetisch gemodificeerde bestanddelen in uw producten. Dit is vastgelegd in Verordening (EG) 1829/2003 (artikel 13). Meestal staat deze informatie de ingrediëntenlijst. Gaat het om onverpakte producten of om zeer kleine verpakkingen, dan moet deze informatie duidelijk leesbaar op of direct bij het product te vinden zijn, bijvoorbeeld op de afleverbon (voor afnemers die het product verder verwerken) of op de schapkaart (in uw winkel).

Samengestelde producten
Bestaat het levensmiddel uit meer dan één ingrediënt, dan vermeldt u in de lijst van ingrediënten op de verpakking tussen haakjes achter de naam van het genetisch gemodificeerde ingrediënt de woorden ‘genetisch gemodificeerd’ of ‘geproduceerd met genetisch gemodificeerde …(naam van het genetisch gemodificeerde organisme invullen, bijvoorbeeld ‘maïs’ of  ‘soja’)’. Deze vermeldingen mag u doen in de vorm van een voetnoot bij de lijst van ingrediënten. De gegevens moeten in een lettertype van minstens hetzelfde formaat als dat van de ingrediëntenlijst worden afgedrukt.

Groepsnamen
Wanneer genetisch gemodificeerde ingrediënten door middel van een groepsnaam worden aangegeven, vult u deze groepsnaam aan met de vermelding ‘bevat genetisch gemodificeerde ….(naam van het genetisch gemodificeerde organisme invullen, bijvoorbeeld ‘maïs’ of ‘soja’)’. Dan staat er bijvoorbeeld: Paneermeel (bevat genetisch gemodificeerde soja). Een andere mogelijkheid is:  ‘bevat …(naam van het ingrediënt invullen) geproduceerd met genetisch gemodificeerde …(naam van het ggo invullen, bijvoorbeeld ‘maïs’ of ‘soja’ )’. Dan staat er dus: Paneermeel (bevat sojabloem geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja).
Ook bij groepsnamen mag u een voetnoot gebruiken, onder dezelfde voorwaarden als die voor het etiketteren van samengestelde producten.

Afwezigheid ingrediëntendeclaratie
Ontbreekt een ingrediëntenlijst? Vermeld dan de woorden ‘genetisch gemodificeerd’ of ‘geproduceerd met genetisch gemodificeerde… (naam van het ggo invullen, bijvoorbeeld ‘maïs’ of ‘soja’)’ duidelijk bij de productnaam op het etiket of op de schapkaart.

Volgende week leest u hier welke uitzonderingen er gelden op het etiketteren van ggo’s.

Dus:
• U bent verplicht om uw klanten en afnemers over de aanwezigheid van genetisch gemodificeerde ingrediënten te informeren;
• Deze informatie zet u op de verpakking of – als dat niet kan – op een schapkaart of afleverbon;
• De informatie staat waar mogelijk in de ingrediëntenlijst;
• Is er geen ingrediëntenlijst, dan staat de informatie in de buurt van de productnaam (aanduiding).
 

Reageer op dit artikel