artikel

Etiketteren en SpecsPlaza

Dossiers

Etiketteren en SpecsPlaza

SpecsPlaza is de centrale ingrediëntendatabank voor de bakkerijketen. Deze databank bevat gegevens van grondstoffen die u gebruikt voor uw brood en banket. Dat maakt etiketteren een stuk makkelijker. In deze tip leggen we uit wat SpecsPlaza is en wat het betekent voor uw etiket.

SpecsPlaza is de centrale ingrediëntendatabank voor de bakkerijketen. Deze databank bevat gegevens van grondstoffen die u gebruikt voor uw brood en banket. Dat maakt etiketteren een stuk makkelijker. In deze tip leggen we uit wat SpecsPlaza is en wat het betekent voor uw etiket.

SpecsPlaza is een hulpmiddel om makkelijker te voldoen aan de etiketteringverplichtingen van de overheid en aan de informatiebehoefte van consumenten. Deelname aan SpecsPlaza voorkomt dat u bij tal van leveranciers productinformatie moet opvragen. Dit bespaart tijd en geld. SpecsPlaza zorgt namelijk dat informatie-uitwisseling tussen leverancier en afnemer snel en efficiënt plaatsvindt en dat u altijd over de meest recente productinformatie beschikt. Op de website www.specsplaza.nl vindt u een overzicht van de leveranciers die hun productgegevens in de databank hebben opgenomen. Dit aantal neemt nog steeds toe.

Etiketten
Om gebruik te maken van SpecsPlaza heeft u een computer met internetverbinding en een abonne¬ment op SpecsPlaza nodig. Vervolgens kunt u op twee manieren gebruik maken van de databank:
1. Handmatig etiketten maken
Nadat u via www.specsplaza.nl in de databank hebt ingelogd, krijgt u een overzicht met de beschikbare productspecificaties. U kunt in dit overzicht de gewenste productspecificaties aanklikken. Vervolgens kunt u hiervan een PDF-bestand maken en printen. U maakt daarna zelf de berekening voor het etiket. Mist u specificaties? Vraag uw leverancier dan deze voortaan via SpecsPlaza beschikbaar te stellen. Alleen dan bent u verzekerd van de meest actuele informatie!
2. Etiketten opstellen met behulp van etiketterings- of bakkerij-software
Via geschikte software haalt u de informatie uit de databank. De software stelt vervolgens aan de hand van uw receptuur het etiket samen. Op www.bakkerijplaza.nl vindt u een overzicht van aanbieders van bakkerijsoftware met een koppeling met SpecsPlaza.

Kosten en aanmelden
Omdat SpecsPlaza is opgezet zonder winstoogmerk, zijn de gebruikskos¬ten laag. Het tarief voor de ambachtelijke bakkerij (charge-ovenbedrijf) bedraagt op dit moment € 95,- per jaar. Voor de industriële bakkerij (continu-ovenbedrijf) is het tarief € 195,- per jaar. Bovendien geldt dat bakkers die zich in de loop van een jaar aanmelden alleen betalen voor het resterende deel van het jaar. Voor gebruik van de software om etiketten te maken moet u apart betalen. Hoeveel dat is, is afhankelijk van het pakket wat u kiest.

Aanmelden voor SpecsPlaza kan via het aanmeldingsformulier op www.bakkerijplaza.nl. Na ontvangst van uw betaling krijgt u een gebruikers¬naam en wachtwoord voor de ingrediëntendatabank.

Dus:
– Via de ingrediëntendatabank SpecsPlaza wisselen leveranciers en afnemers efficiënt productinformatie uit;
– Gebruik hiervan bespaart u tijd en geld omdat u niet alle leveranciers afzonderlijk hoeft te benaderen;
– Met SpecsPlaza beschikt u altijd over de meest recente informatie;
– Met daarvoor geschikte software kunt u ook etiketten samenstellen;
– Meer informatie vindt u op www.bakkerijplaza.nl. Via deze site kunt u zich ook aanmelden.

 

Reageer op dit artikel