artikel

Consumptiedatum vs minimale houdbaarheid

Dossiers

Consumptiedatum vs minimale houdbaarheid

Bij het vermelden van de houdbaarheidsdatum hebben we te maken met de uiterste consumptiedatum en de minimale houdbaarheidstermijn. Wat zijn de verschillen?

Bij het vermelden van de houdbaarheidsdatum hebben we te maken met de uiterste consumptiedatum en de minimale houdbaarheidstermijn. Wat zijn de verschillen?

De aanduiding ‘te gebruiken tot’ is verplicht voor voorverpakte producten die zeer bederfelijk zijn (artikel 17 Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen). Het gaat om producten die u gekoeld bewaart om microbiologisch bederf of groei van ziekteverwekkende bacteriën tegen te gaan en waarvan de bewaartermijn korter is dan 5 dagen. Ook wanneer u op gekoelde producten een
bewaartemperatuur vermeldt die lager is dan 7oC, is automatisch sprake van een zeer bederfelijk product (artikel 15 Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen).

Bewaartemperatuur
Op voorverpakte bederfelijke producten vermeldt u ook altijd de maximale bewaartemperatuur (7oC). Schrijft u een bijzondere temperatuur voor (zoals tussen 0oC en 6oC), dan is een aanvullende waarschuwing op het etiket of productbeschrijving nodig. U mag er namelijk niet van uitgaan dat de koelkast bij de consument zo laag staat afgesteld. Daarom vermeldt u in die waarschuwing hoeveel dagen na aankoop het product nog bewaard kan worden (er van uitgaande dat het product vanaf dat moment bij 7oC wordt bewaard).

De uiterste consumptiedatum mag echter nooit overschreden worden. U kunt daarom bijvoorbeeld de volgende tekst opnemen: “Dit product dient u binnen x dagen na aankoop te consumeren, echter nooit na de op de verpakking vermelde uiterste consumptiedatum”. Wanneer de voorgeschreven bewaartemperatuur op de verpakking 7oC is, dan is zo’n waarschuwing niet nodig.
U bent wettelijk verplicht het product weg te gooien wanneer de uiterste consumptiedatum is verstreken. U of uw afnemer mag het product dan dus niet meer verkopen.

Datum van minimale houdbaarheid
Op alle overige producten waarvoor vermelding van een houdbaarheidsdatum verplicht is, gebruikt u de aanduiding ‘ten minste houdbaar tot’. Deze tekst mag niet worden afgekort tot ‘THT’. De datum van minimale houdbaarheid staat op voorverpakte gekoelde producten met een bewaartermijn van 5 dagen of meer en op voorverpakte producten die niet gekoeld hoeven te worden om bederf tegen te gaan.

De aanduiding ‘ten minste houdbaar tot’ is geen uiterste consumptiedatum. U garandeert de kwaliteit van het product tot en met die datum. Daarna is het de verantwoordelijkheid van de afnemer of de consument of die het product nog verkoopt of consumeert.
Het is niet strafbaar om een product te koop aan te bieden nadat deze datum is verstreken. Toch is het niet verstandig omdat er risico’s aan verbonden zijn. Bovendien stellen klanten het niet op prijs een product te kopen ‘dat over de datum is’.

Dus:
– De aanduiding ‘te gebruiken tot’ is verplicht voor producten die zeer bederfelijk zijn;
– Schrijft u een bijzondere bewaartemperatuur voor, dan is een aanvullende waarschuwing op het etiket nodig;
– De term ‘ten minste houdbaar tot’ is geen consumptiedatum, maar een garantie dat de kwaliteit tot en met die datum goed is;
– Op www.nbc.nl vindt u in het dossier ‘Etiketteren en aanduiden’ meer informatie. Klik op ‘werkwijzers’ en vervolgens op ‘werkwijzer houdbaarheidstermijnen’.

 

Reageer op dit artikel