artikel

Praktijktip Kwantitatieve Ingrediëntendeclaratie

Dossiers

Praktijktip Kwantitatieve Ingrediëntendeclaratie

Van sommige ingrediënten moet het percentage worden vermeld op de verpakking van een product. Dit heet Kwantitatieve Ingrediëntendeclaratie (KWID). In deze tip leggen wij uit wat KWID precies inhoudt en wanneer het nodig is.

Van sommige ingrediënten moet het percentage worden vermeld op de verpakking van een product. Dit heet Kwantitatieve Ingrediëntendeclaratie (KWID). In deze tip leggen wij uit wat KWID precies inhoudt en wanneer het nodig is.

In bepaalde gevallen moet van ingrediënten of groepen ingrediënten (kaas, vruchten, noten en dergelijke) de hoeveelheid in procenten op de verpakking worden vermeld. Zo wordt de consument beter geïnformeerd. Ook bevordert de maatregel eerlijkheid in de handel. Deze regels zijn vooralsnog alleen van toepassing op voorverpakte producten.

Wanneer verplicht?
Het percentage van een bepaald ingrediënt moet in drie gevallen worden vermeld. Allereerst wanneer het ingrediënt voorkomt in de productnaam of het met de verkoopnaam wordt geassocieerd. Zo vermeld je bij roomboterstroopwafels het percentage roomboter en stroop, en bij gevulde speculaas het percentage spijs. KWID moet ook worden toegepast als een bepaald ingrediënt opvallend in woord of beeld is weergegeven op het etiket of de verpakking.

Staat er bijvoorbeeld ‘met echte boter’ op de verpakking, dan moet het percentage roomboter worden gemeld, bij een plaatje van een vrucht of noot gaat het om het percentage van de betreffende vrucht of noot. Tot slot geldt deze regel ook als het ingrediënt het levensmiddel karakteriseert en onderscheidt van producten waarmee het zou kunnen worden verward. Voor bepaalde chocoladeproducten zoals chocolade (uitgezonderd witte chocolade), chocoladecouverture en gianduja moet het totale gehalte aan droge cacaobestanddelen worden aangegeven met de vermelding ‘bevat ten minste …% cacaobestanddelen’.

Wanneer niet?
De hoeveelheid van een ingrediënt of categorie ingrediënten hoeft niet te worden aangegeven als die hoeveelheid op grond van andere wettelijke regelingen al wordt vermeld. Dit geldt bijvoorbeeld voor het vruchtengehalte in jam en voor toegevoegde vitamines en mineralen. Ook wanneer van het ingrediënt maar een klein beetje is toegevoegd voor de smaak of het aroma (zoals kruiden of smaakstoffen) hoeft het percentage niet vermeld te worden.

Wanneer het ingrediënt niet doorslaggevend is om het product te karakteriseren of te onderscheiden (bijvoorbeeld de hoeveelheid rogge in roggebrood), is KWID ook niet van toepassing. Net als wanneer het gaat om additieven (E-nummers) en stoffen die van nature in het levensmiddel voorkomen en daarom geen ingrediënten zijn (zoals vitamine C in vruchtentaart, cafeïne in koffie).
Meer informatie over de regels rondom KWID vindt u op de website van de Voedsel en Waren Autoriteit, www.vwa.nl.

Percentage berekenen
Verliest het product tijdens de bereiding veel vocht, dan berekent u het percentage op basis van het eindproduct door de hoeveelheid van het ingrediënt volgens het recept te delen door het gewicht van het eindproduct. Is dat percentage hoger dan 100%, dan vermeldt u het gewicht van het ingrediënt (in grammen) dat voor de bereiding van 100 gram eindproduct wordt gebruikt. In de overige gevallen berekent u het percentage door het gewicht van het ingrediënt volgens het recept te delen door het totale gewicht van de ingrediënten tijdens de bereiding (receptuur).

Voor de berekening geldt dat een afwijking van 10% relatief is toegestaan. Is de hoeveelheid van een bepaald ingrediënt volgens uw berekening 10% van het totale gewicht van het product, dan mag het werkelijke percentage dus niet minder zijn dan 9% van het gewicht van het eindproduct. Is het werkelijke percentage hoger dan is dat niet zo erg, want de klant wordt dan niet misleid. Hij/zij krijgt dan in feite een betere kwaliteit dan verwacht.
Het percentage vermeldt u in de productnaam, in de buurt van de naam of in de ingrediëntenlijst.

Dus:
– Kwantitatieve Ingrediëntendeclaratie (KWID) houdt in dat u het percentage van een bepaald ingrediënt vermeldt op de verpakking;
– Dit is verplicht als het ingrediënt voorkomt in de productnaam, het opvallend in woord of beeld is weergegeven op de verpakking en/of het ingrediënt het product karakteriseert en onderscheidt van andere producten;
– Via de website van de Voedsel en Waren Autoriteit (www.vwa.nl) kunt u een informatieblad over KWID downloaden, waarin de regels verder worden uitgelegd.

 

Reageer op dit artikel