artikel

Praktijktip allergenendeclaratie

Dossiers

Praktijktip allergenendeclaratie

Sommige stoffen kunnen bij mensen hevige overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Daarom moeten deze zogeheten allergenen worden vermeld op de ingrediëntenlijst. Maar om welke stoffen gaat het? En hoe vermeld je ze?

Sommige stoffen kunnen bij mensen hevige overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Daarom moeten deze zogeheten allergenen worden vermeld op de ingrediëntenlijst. Maar om welke stoffen gaat het? En hoe vermeld je ze?

Allergene stoffen zijn stoffen die voedselovergevoeligheid (allergisch of niet-allergisch) kunnen veroorzaken. Het soort klachten varieert van maag- en darmklachten (diarree, verstopping, darmkrampen, misselijkheid), huidklachten (eczeem, galbulten, vochtophoping, jeuk) tot problemen met de luchtwegen (astma, loopneus, vochtophoping bij het strottenhoofd). Ook kunnen andere ernstige symptomen optreden zoals migraine, shock, stemmingsveranderingen of gedragsstoornissen (bron Voedingscentrum). De in de bakkerij meest gebruikte allergenen zijn glutenbevattende granen, sesamzaad, pinda, noten, ei, soja, lupine en melk.

Europees overzicht
In Europees verband is een lijst opgesteld met voedselbestanddelen en andere stoffen die bij een vrij groot aantal mensen klachten kunnen veroorzaken. Meer dan 90% van alle wereldwijd voorkomende voedselovergevoeligheidsklachten wordt door deze stoffen veroorzaakt. De lijst wordt regelmatig geëvalueerd door de Europese Commissie, in samenwerking met en op advies van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Een volledig overzicht ervan vindt u op de website van NBC in het dossier allergenen.

Declaratie
U bent wettelijk verplicht deze allergenen te vermelden in de ingrediëntenlijst van voorverpakte producten, wanneer deze in ingrediënten van het product of van gebruikte hulpstoffen zitten (tenzij ze op de Europese lijst onder de genoemde uitzonderingen vallen). U vermeldt dus ook technische hulpstoffen, zoals plaatsmeermiddelen met arachideolie (=pinda) of additieven die in de grondstof zitten maar geen functie in het eindproduct vervullen als ze van één van de genoemde allergene stoffen afkomstig zijn. Daarbij verwijst u dan duidelijk naar de naam van de stof waar het om gaat.
In de praktijk worden de allergenen vaak ook nog apart onder de ingrediëntenlijst vermeld, maar dat is niet wettelijk verplicht.

Discussie
De Europese lidstaten zijn het er nog niet over eens of het voldoende is om een bepaald allergeen eenmaal te vermelden. In de wet staat dat wanneer een allergeen vanuit meerdere ingrediënten
aanwezig is, dat voor elk ingrediënt afzonderlijk genoemd moet worden. In de praktijk keurt de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) het goed als het allergeen een keer wordt genoemd. Vertegenwoordigers van de Nederlandse levensmiddelenindustrie hebben samen met de VWA een handleiding opgesteld waarin voorbeelden staan van hoe u kunt etiketteren. Deze handleiding vindt u op de website van de VWA (www.vwa.nl); zoek op "handleiding etiketteren".

Dus:
* Allergene stoffen kunnen hevige overgevoeligheidsreacties veroorzaken;
* Glutenbevattende granen, sesamzaad, pinda, noten, ei, soja, lupine en melk zijn allergenen die in de bakkerij veel worden gebruikt;
* U bent wettelijk verplicht allergenen te vermelden op de ingrediëntenlijst van voorverpakte producten wanneer deze voorkomen in ingrediënten van het product of van de gebruikte hulpstoffen;
* Meer informatie over allergenen en voedselovergevoeligheid vindt u in het dossier Allergenen op de website van het Nederlands Bakkerij Centrum, www.nbc.nl. Hierin staat ook een lijst van verplicht te melden allergenen.
 

Reageer op dit artikel