artikel

Het gebruik van de ALBA (LeDa) lijst

Dossiers

Het gebruik van de ALBA (LeDa) lijst

Bakkers zijn wettelijk verplicht bepaalde allergenen te vermelden op de ingrediëntenlijst. Daarnaast bestaat ook de ALBA-lijst (inmiddels LeDa-lijst) waarop u kunt vermelden welke allergenen uw product bevat. Wat is de LeDa-lijst precies? En hoe ga je er mee om?

Bakkers zijn wettelijk verplicht bepaalde allergenen te vermelden op de ingrediëntenlijst. Daarnaast bestaat ook de ALBA-lijst (inmiddels LeDa-lijst) waarop u kunt vermelden welke allergenen uw product bevat. Wat is de LeDa-lijst precies? En hoe ga je er mee om?

Voordat er wetgeving was over het vermelden van allergene stoffen werd er in Nederland hiervoor een vrijwillig systeem gehanteerd. Dit was de zogenaamde ALBA-lijst (ALBA is de afkorting van ALlergenendataBAnk). Deze databank werd beheerd door TNO. Dit systeem is naast de later ingevoerde wetgeving blijven bestaan.

LeDa-lijst en merkartikelenlijst
Inmiddels is het beheer van de voormalige ALBA-databank overgenomen door het Voedingscentrum. De databank is daarmee opgegaan in de Levensmiddelendatabank. Deze verzamelt en beheert gegevens van stoffen die voedselovergevoeligheid kunnen veroorzaken. De gegevens zijn afkomstig van levensmiddelenproducenten en worden doorlopend geactualiseerd. De ALBA-lijst heet nu LeDa-lijst. Op deze lijst vullen levensmiddelenproducenten in welke allergene stoffen hun product bevat. Met deze gegevens stelt de Levensmiddelendatabank vervolgens zogenaamde merkartikelenlijsten op.

Deze lijsten bevatten een opsomming van producten (merkartikelen) die een bepaalde allergene stof niet bevatten. Iemand met een voedselovergevoeligheid voor deze stof kan de op de lijst vermelde producten dus eten zonder hiervan klachten te ondervinden. De merkartikelenlijsten worden via het Voedingscentrum aan consumenten, diëtisten en allergologen verstrekt. Gegevens over de aan- of afwezigheid van allergene stoffen kunnen ook worden opgenomen op uw productspecificatie. In de praktijk vragen afnemers vaak om een apart overzicht van de in de producten aanwezige allergenen, gebaseerd op de LeDa-lijst.

Uitgebreider
De Levensmiddelendatabank hanteert drie criteria voor het opnemen van stoffen die
Voedselovergevoeligheid kunnen veroorzaken op de LeDa-lijst. Dit zijn de wettelijke bepalingen voor vermelding van allergenen, de vraag vanuit patiënten en behandelaars naar informatie over een bepaalde stof en wetenschappelijke informatie over een relatie met voedselovergevoeligheid.
Het aantal stoffen op de LeDa lijst is daarom groter dan de etiketteringwetgeving voorschrijft.
De wet kent op dit moment een lijst van 14 verplicht te vermelden allergenen, terwijl de levensmiddelendatabank gegevens opvraagt van 24 stoffen.

Niet verplicht
Het kan zijn dat u periodiek een LeDa-lijst krijgt toegestuurd door uw afnemer. U bent niet verplicht deze lijst in te vullen. Uiteraard kunt u ervoor kiezen dit wel te doen als een klant daarom vraagt. Op de website van de levensmiddelendatabank is een handleiding te downloaden die helpt bij het invullen van deze lijst. Het grote voordeel van de LeDa-lijst (ten opzichte van de vroegere ALBA-lijst) is dat de wettelijk verplicht te etiketteren allergenen nu 1 op 1 zijn overgenomen en dat het onderscheid tussen deze en de aanvullende allergenen meteen duidelijk is. Dat onderscheid was in de ALBA-lijst veel lastiger te maken.

Dus:
– De ALBA-lijst heet tegenwoordig LeDa-lijst. U kunt deze gebruiken om gegevens over allergenen in uw product te verstrekken aan uw afnemers of aan de Levensmiddelendatabank;
– De Levensmiddelendatabank stelt met behulp van de gegevens merkartikelenlijsten op die geraadpleegd worden door consumenten, diëtisten en allergologen;
– De Levensmiddelendatabank vraagt gegevens op van 24 stoffen, terwijl de wet een lijst van 14 allergenen hanteert die verplicht moeten worden vermeld op het etiket;
– Het invullen van de LeDa-lijst in niet verplicht;
– Meer informatie over allergenen en voedselovergevoeligheid vindt u in het dossier Allergenen op de website van het Nederlands Bakkerij Centrum, www.nbc.nl.
 

Reageer op dit artikel