artikel

Debiteur failliet: BTW terugvragen

Dossiers

Debiteur failliet: BTW terugvragen

Als u een factuur uitreikt, moet u de BTW over deze factuur direct bij de volgende BTW-aangifte voldoen, ook als uw afnemer nog niet betaald heeft. In sommige gevallen blijkt de afnemer helemaal niet te betalen. U heeft dan BTW betaald terwijl u die niet ontvangt (en ook niet zult ontvangen). In dat geval kunt u de BTW bij de Belastingdienst terugvragen. Er is echter wel een aantal aandachtspunten waar u dan op moet letten.

Als u een factuur uitreikt, moet u de BTW over deze factuur direct bij de volgende BTW-aangifte voldoen, ook als uw afnemer nog niet betaald heeft. In sommige gevallen blijkt de afnemer helemaal niet te betalen. U heeft dan BTW betaald terwijl u die niet ontvangt (en ook niet zult ontvangen). In dat geval kunt u de BTW bij de Belastingdienst terugvragen. Er is echter wel een aantal aandachtspunten waar u dan op moet letten.

Allereerst is het de vraag of de afnemer een ‘koopschuld’ of een ‘leenschuld’ heeft. Is er sprake van een ‘gewone’ debiteur waarbij geen nadere afspraken zijn gemaakt, dan zal sprake zijn van een koopschuld en mag u de niet afgedragen BTW terugclaimen. Als u specifiek met uw afnemer hebt afgesproken dat hij later mag betalen (u zult dan ook veelal een rente overeen zijn gekomen), dan heeft u de koopschuld omgezet in krediet (een leenschuld). In dat geval mag u de BTW niet meer terugvragen. Helaas is de grens tussen beide situaties soms vaag en leidt dat nog wel eens tot discussie met de Belastingdienst.
Verder is van belang wanneer u de BTW kunt terugvragen. Daarvoor geldt geen vast omlijnde datum: u moet het verzoek doen ‘zodra vast is komen te staan dat het geld er niet is en niet zal worden ontvangen.’
Ook dat levert vaak discussie op met de Belastingdienst. Bij een faillissement kan de Belastingdienst bijvoorbeeld stellen dat pas duidelijk is of nog geld wordt ontvangen, als het faillissement helemaal is afgehandeld. Vaak is echter een verklaring van de curator, dat er voor u als leverancier geen uitkering meer is te verwachten, ook voldoende.
Gek genoeg is voorzichtigheidshalve wachten tot het faillissement helemaal is afgehandeld, niet aan te bevelen. In een recente casus leidde de rechter namelijk uit faillissementsverslagen af dat al een jaar vóór faillissement redelijkerwijs moest worden aangenomen dat voldoening achterwege zou blijven. De belastingplichtige had het verzoek al op dat moment moeten doen. Nu zij pas het verzoek had ingediend bij het faillissement, was zij te laat en werd de teruggaaf niet gehonoreerd.
Met andere woorden: zodra u vermoedt dat u het bedrag niet gaat ontvangen, moet u een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Dit verzoek kan niet zoals bij een creditnota het geval is, in de aangifte worden verwerkt, maar moet geschieden bij aparte brief aan de Belastingdienst.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs

 

Reageer op dit artikel