artikel

Bedrijfsopvolging: neem de tijd

Dossiers

Bedrijfsopvolging: neem de tijd

Het verkopen van een bedrijf is geen sinecure. Goed advies en tijd zijn belangrijke voorwaarden om tot een bevredigend eindresultaat te komen. Onderschatting van het proces kan letterlijk duur komen te staan, aldus Toine van Beers van BDO.

Het verkopen van een bedrijf is geen sinecure. Goed advies en tijd zijn belangrijke voorwaarden om tot een bevredigend eindresultaat te komen. Onderschatting van het proces kan letterlijk duur komen te staan, aldus Toine van Beers van BDO.

Geschiktheidstest
1 ‘Begin vroegtijdig over bedrijfsopvolging na te denken als ondernemer. Daardoor kun je langzaam wennen aan het idee.’

2 ‘Het emotionele aspect dat vastzit aan bedrijfsopvolging moet je niet onderschatten. Het is raadzaam om alle kinderen van begin af aan bij het proces te betrekken.’

3 ‘Laat de potentiële opvolger een geschiktheidtest doen. Hij of zij kan wel de vakopleiding hebben afgerond, maar dat wil nog niet zeggen dat hij ook ondernemer is.’

Pensioen en belastingen
‘Bij verkoop, vererving of schenking van het bedrijf kan men nu nog kiezen voor direct afrekenen of voor uitstel van betaling. Van nature neigt men naar uitstel, immers men wil zolang mogelijk de centen in de zak houden. Maar vanwege dit argument hoeft deze keuze niet per se tot de beste keuze te leiden. Er zijn recent wetsvoorstellen gedaan om opvolging nog beter te faciliteren, maar tegelijkertijd zal een aantal regelingen minder toegankelijk worden. Zo is voorgesteld dat men bij overlijden de belastingclaim over het aanmerkelijk belang niet meer kan doorschuiven naar de erfgenamen als er geen bedrijf meer in de vennootschap zit.’ Voor wat betreft de opbouw van het pensioen geldt het tegenovergestelde. Daar kun je volgens de BDO adviseur niet vroeg genoeg mee beginnen. ‘Ik adviseer om twee jaar na de start van het bedrijf met pensioenopbouw te beginnen. Als het kan moet je het pensioen onafhankelijk van het bedrijf opbouwen. Doe je dat niet dan kun je bedrogen uitkomen wanneer je het bedrijf wilt verkopen en de onderneming veel minder waard blijkt te zijn dan gedacht. De huidige economische situatie is daar een goed voorbeeld van. Ook komt het voor dat bedrijven moeilijk of niet te verkopen zijn. Ook dan heb je een probleem, want dan moet je langer doorwerken om het hoofd boven water te houden. Die afhankelijkheid kun je dus voorkomen door de pensioenopbouw en het bedrijf te scheiden. Het kan pas echt schrijnend worden als de eigenaar overlijdt tijdens het proces.’
 

Reageer op dit artikel