artikel

Praktijktip zout

Dossiers

Praktijktip zout

Voor de gezondheid is het belangrijk dat er minder zout wordt gegeten. De regels over het gebruik van zout in bakkerijproducten zijn veranderd. Zo mag broodzout niet meer worden gebruikt. Aan welke regels moet u nu precies voldoen?

Het wettelijk toegestane gehalte aan keukenzout in brood is met ingang van 1 juli verlaagd van 2,5% naar 2,1% op basis van droge stof. Dit komt overeen met ongeveer 1,8% op meelbasis. Het Warenwetbesluit Meel en brood is op verzoek van de NBOV en de NVB aangepast aan de branchedoelstellingen. Vermindering van het zoutgehalte is immers belangrijk voor de gezondheid.

Broodzout vervangen door bakkerszout
Sinds 20 juni 2009 mag u volgens de warenwet geen broodzout meer gebruiken in uw producten. In plaats daarvan is het bakkerszout gekomen. Dit zout is sinds 1 oktober 2008 verkrijgbaar. In overleg met de bakkerijbranche heeft de overheid bepaald dat keukenzout waaraan maximaal 65 mg jodium per kg zout is toegevoegd (bakkerszout) in alle bakkerijproducten mag worden toegepast.

U kunt nu dus één soort zout gebruiken voor al uw producten. Op het etiket vermeldt u dit ingrediënt als ‘bakkerszout’, ‘gejodeerd keukenzout’ of als ‘met jodium verrijkt keukenzout’. Het jodiumgehalte van bakkerszout is lager dan het jodiumgehalte van broodzout, zodat de jodium-inname niet te hoog wordt. Bakkerszout bevat 50-65 mg jodium per kg zout. Broodzout bevatte 70-85 mg jodium per kg.

Jodiumbehoefte
De inname van jodium is belangrijk voor een goede schildklierwerking, het zenuwstelsel, de stofwisseling en de groei. Door het gebruik van bakkerszout krijgt een groot deel van de bevolking voldoende jodium binnen. De bakkerijbranche levert hiermee dus een bijdrage aan de volksgezondheid. Zowel een tekort als een overschot aan jodium heeft een nadelige invloed op de gezondheid. Kijk voor meer informatie op http://vitaminebureau.nl/mineralen/jodium .

Komt de jodiumvoorziening niet in gevaar door de hoeveelheid zout in brood terug te brengen? Waarschijnlijk niet. De mogelijkheden voor gebruik van keukenzout waaraan jodium is toegevoegd zijn verruimd. Zo mag in etenswaren (behalve in bakkerijproducten) zout met maximaal 25 mg jodium per kg zout worden gebruikt.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) doet onderzoek naar de jodiumstatus van de Nederlandse bevolking. Wanneer blijkt dat mensen te weinig jodium binnenkrijgen, worden passende maatregelen genomen om de jodiumvoorziening op peil te houden. Mogelijk wordt het jodiumgehalte in bakkerszout dan verhoogd.

Meer informatie over zout en jodium vindt u in het dossier ‘Zout’ op de website van NBC.

Dus:
• Vanaf 1 juli is het toegestane gehalte aan gejodeerd keukenzout in brood 2,1% op basis van droge stof;
• Gebruik van broodzout is niet meer toegestaan, dit is vervangen door bakkerszout;
• Bakkerszout mag in alle bakkerijproducten gebruikt worden;
• De bakkerijbranche levert met deze maatregelen een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid.
 

Reageer op dit artikel