artikel

Nederlands Bakkerij Centrum: Schonere motoren

Dossiers

Nederlands Bakkerij Centrum: Schonere motoren

Op deze plek vindt u momenteel praktische tips over het milieu. Dat speelt immers een steeds belangrijkere rol in het ondernemerschap. Deze week: informatie over schonere motoren voor bestel- en/of vrachtwagens.

Op deze plek vindt u momenteel praktische tips over het milieu. Dat speelt immers een steeds belangrijkere rol in het ondernemerschap. Deze week: informatie over schonere motoren voor bestel- en/of vrachtwagens.

Schaft u een nieuwe bestel- en/of vrachtwagen aan, overweeg dan deze te voorzien van een schonere motor die geschikt is voor brandstoffen als bio-ethanol, biodiesel of aardgas. Deze zijn minder milieubelastend dan reguliere motoren.

Voor- en nadelen biobrandstoffen
Het grote milieuvoordeel van biodiesel is dat de brandstof biologisch afbreekbaar is en er bij verbranding minder zwaveloxide en koolmonoxide vrijkomt. Een deel van deze winst wordt echter teniet gedaan door het energieverbruik tijdens de productie en het transport ervan naar Nederland. Verder is voor de productie van biodiesel en bio-ethanol aanplant van oliepalm nodig, waaruit de olie wordt gewonnen.

Een grote zorg voor het milieu is het kappen van tropische wouden om ruimte te maken voor de oliepalm.
Zowel milieuorganisaties als overheden zoeken naar verantwoorde manieren om oliepalm te produceren en oerbossen te behouden. Biomassa kan namelijk een belangrijke rol spelen om klimaatverandering tegen te gaan. Schone brandstoffen hebben dus de toekomst, maar de ontwikkeling ervan staat nog in de kinderschoenen.

Roetfilters
Om de uitstoot van CO2 te verminderen, zijn ook roetfilters belangrijk. Nieuwe vracht- of bestelwagens met dieselmotor zijn standaard voorzien van een roetfilter. Een filter is ook snel en eenvoudig te plaatsen onder de uitlaat van een bestaande vracht- of bestelwagen.

Investering
Schonere transportmiddelen zijn over het algemeen duurder dan de reguliere. Door verschillende subsidiemogelijkheden is de investering echter vaak vergelijkbaar. Ook voor roetfilters (zowel in nieuwe als bestaande wagens) krijgt u subsidie.

Meer informatie over schoner transport en subsidies vindt u op de website van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, www.vrom.nl Klik op ‘onderwerpen’ en kijk onder het kopje ‘Milieu’ waar u meer over wilt lezen.

Dus:
• Motoren die geschikt zijn voor biodiesel, bio-ethanol of aardgas, zijn minder belastend voor het milieu;
• Door subsidiemogelijkheden is de investering van een schone motor vergelijkbaar met die van een reguliere;
• De milieutips van de afgelopen weken kunt u hier nalezen;
• In het milieu-informatieblad voor de Brood- en Banketbakkerij vindt u snel en eenvoudig alle maatregelen die u kunt nemen en welke kosten en baten ermee zijn gemoeid.
 

Reageer op dit artikel