artikel

Makkelijker uitstel betaling

Dossiers

Makkelijker uitstel betaling

Sinds jaar en dag is de Belastingdienst erg terughoudend met het geven van uitstel van betaling aan bedrijven, vooral als het zakelijke belastingen zoals omzet- en loonbelasting betreft. Gezien de huidige economische crisis heeft de staatssecretaris van Financiën nu aangegeven dat de Belastingdienst – tijdelijk – wat soepeler mag omgaan met het geven van uitstel.

Sinds jaar en dag is de Belastingdienst erg terughoudend met het geven van uitstel van betaling aan bedrijven, vooral als het zakelijke belastingen zoals omzet- en loonbelasting betreft. Gezien de huidige economische crisis heeft de staatssecretaris van Financiën nu aangegeven dat de Belastingdienst – tijdelijk – wat soepeler mag omgaan met het geven van uitstel.

Doel van dit versoepelde beleid is dat bedrijfseconomisch gezonde bedrijven met tijdelijke liquiditeitsproblemen de kans krijgen zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.
De eerste versoepeling is dat de Belastingdienst uitstel van betaling mag geven als de belastingplichtige, aan de hand van een door een deskundige opgestelde verklaring, kan aangeven dat de betalingsproblemen het gevolg zijn van de economische crisis, van tijdelijke aard zijn en voor een bepaalde datum zullen worden opgelost.
De maatregel geldt naast het gewone uitstelbeleid en zal vooral van belang zijn als er langer dan twaalf maanden uitstel nodig is, er tijdelijk niet aan de lopende verplichtingen kan worden voldaan, of als er onvoldoende zekerheid kan worden gegeven. Wel moet er ‘voor zoveel als mogelijk is’ zekerheid worden gesteld. Dit kan ook vorm krijgen door de Belastingdienst (bodem)beslag te laten leggen.
De deskundige die de verklaring moet afgeven mag ook de huisaccountant zijn. Aandachtspunt bij de verklaring is dat men aannemelijk moet maken dat de betalingsproblemen het directe gevolg zijn van de economische crisis. Is daarvan bijvoorbeeld ook sprake als een onderneming al langer in zwaar weer verkeert en door de economische crisis net de laatste slag krijgt toegediend? En hoe aannemelijk te maken op welk tijdstip de betalingsachterstand zal zijn ingelopen, als niet bekend is hoe lang de economische crisis gaat duren?
Uit overleg tussen de Belastingdienst en de accountantsorganisaties is inmiddels gebleken dat de Belastingdienst vooral behoefte heeft aan een mededeling van een deskundige dat zij de aanvraag kennen en dat zij, gezien hun kennis van de onderneming, geen reden hebben om te twijfelen aan de aannemelijkheid van de aanvraag. De Belastingdienst kan om nadere, specifieke, informatie vragen alvorens te beslissen of het uitstel wordt verleend.
Een tweede maatregel betreft belastingplichtigen ten aanzien van wie al beslag is gelegd. Normaliter zal de deurwaarder dan een verkoopdatum bepalen voor de goederen waarop beslag is gelegd. De Belastingdienst mag deze executiedatum nu opschorten, onder de voorwaarden dat er goede vooruitzichten bestaan op betaling van de achterstallige belastingschuld en dat de (lopende) betalingsverplichtingen stipt worden nagekomen.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers
 

Reageer op dit artikel