artikel

Praktijktip Afval

Dossiers

Praktijktip Afval

Ook voor ondernemers wordt het milieu steeds belangrijker. Daarom besteden wij daar op deze plek een aantal weken aandacht aan. Deze keer: hoe ga je milieuvriendelijk met afval om?

Ook voor ondernemers wordt het milieu steeds belangrijker. Daarom besteden wij daar op deze plek een aantal weken aandacht aan. Deze keer: hoe ga je milieuvriendelijk met afval om?

Voor het milieu is het belangrijk om afval te scheiden. Denk bijvoorbeeld aan papier, glas, kunststof, vetten, frituurolie, blik en restafval. De meeste gemeentes en afvalverwerkingsbedrijven hebben voorschriften over het scheiden van afval. Is dit niet het geval, schaf hiervoor dan extra containers aan. In bedrijfseconomisch opzicht is het namelijk vaak interessant om de diverse afvalstromen te scheiden. Blik kan bijvoorbeeld veel geld opleveren. De aanschaf van extra containers zal voor een industrieel bedrijf ongeveer 1000 euro bedragen.
Houd bij het scheiden van afval ook rekening met de eisen omtrent voedselveiligheid. Zo is het slim om maatregelen te nemen om ongedierte te bestrijden. Laat het afval ook regelmatig ophalen.

Afbreekbare of bioplastic verpakkingen
Tot voor kort was het gebruik van 100% afbreekbare plastic zakken oftewel bioplastics, voor de bakkerijbranche uit kwalitatief oogpunt niet mogelijk. Inmiddels zijn er verpakkingen ontwikkeld die wel aan de kwaliteitseisen voldoen. De geschiktheid verschilt per productsoort en de kwaliteits- en houdbaarheidseisen daarvan. Uw leverancier kan u hierover adviseren.

De bioplastics kunnen bij het normale huisafval. Ze worden vervolgens voor 100% afgebroken of worden gebruikt voor recycling en/of het opwekken van energie. Komt de zak onverhoopt terecht bij het zwerfvuil, dan vergaat het bioplastic.

De inkoopkosten van de afbreekbare zakken zijn hoger dan de reguliere zakken, omdat het om een nieuwe ontwikkeling gaat. Met een biologische marketingaanpak kan de verkoop van de producten die erin zijn verpakt echter worden gestimuleerd. Het milieu en gezonde, biologische producten zijn immers ook populair bij klanten.

Dus:
Afval scheiden is belangrijk voor het milieu, bovendien kunt u er geld mee verdienen;
Inmiddels zijn afbreekbare plastic zakken verkrijgbaar die voldoen aan de kwaliteitseisen;
De milieutips van de afgelopen weken kunt u hier nalezen;
In het milieu-informatieblad voor de Brood- en Banketbakkerij vindt u snel en eenvoudig alle maatregelen die u kunt nemen en welke kosten en baten ermee zijn gemoeid. Hier vindt u ook meer informatie over het scheiden van de verschillende soorten afval.

 

 

Reageer op dit artikel