artikel

Bakkers worstelen met groei van bedrijf

Dossiers

Bakkers worstelen met groei van bedrijf

Veel bakkerijen groeien uit hun jasje. En bakkerondernemers worstelen met het managementvraagstuk. Dat bleek tijdens de MKB Ondernemersdag van Zeelandia. Tijdens interactieve sessies gaven bakkers zichzelf bloot. ‘Ik wil eigenlijk het liefst vakman blijven.

Veel bakkerijen groeien uit hun jasje. En bakkerondernemers worstelen met het managementvraagstuk. Dat bleek tijdens de MKB Ondernemersdag van Zeelandia. Tijdens interactieve sessies gaven bakkers zichzelf bloot. ‘Ik wil eigenlijk het liefst vakman blijven.’

Vaktechnisch hoeft de huidige generatie bakkers weinig bijgebracht te worden. Maar er komt meer kijken bij het runnen van een bakkerij anno 2009. Zeker als een bedrijf meer filialen bezit. En dat is bij nogal wat bakkers het geval. Veel deelnemers aan de MKB Ondernemersdag van Zeelandia op dinsdag 16 juni zien hun bedrijf groeien en worden  geconfronteerd met het aansturen van soms wel dertig medewerkers. Dat vergt andere competenties.
Zeelandia onderkent de trend en bracht bakkers in een bijzondere omgeving bij elkaar. Fort Voordorp in Groenekan, het uit 1869 daterende fort omringd door water, bos en polderlandschap tussen Utrecht en De Bilt, bleek de 140 aanwezigen – bakkers en hun personeel – te inspireren. Een dag om met elkaar van gedachten te wisselen tijdens workshops, die werden begeleid door mkb-adviseurs van Syntens. Veel bakkers zijn bang dat ze de voeling met de werkvloer kwijtraken en enkel nog op kantoor vertoeven, zo bleek tijdens de sessies. En met administratie en coördineren hebben ze weinig affiniteit. Vooral de administratieve rompslomp die gepaard gaat met groei is de ondernemers een doorn in het oog. De workshop “Vakman of manager, de groei de baas blijven” ging in op dit dilemma. De docenten van Syntens lieten de deelnemers vooral met elkaar discussiëren.

Vakman
Bakker Arthur van Horssen uit Aalst: ‘Ik wil eigenlijk vakman blijven. Wanneer ik op kantoor facturen moet uitschrijven, zit ik eerst een half uur naar buiten te staren. Het is niet mijn ding’, liet hij in de groepsdiscussie weten. Voor de andere “groeibakkers” herkenbaar. Ze begeven zich in een schemergebied tussen vakman en manager. Beide taakgebieden proberen ze zo goed mogelijk in te vullen. Met vallen en opstaan. Van Horssen heeft wél een oplossing gecreëerd die hem bevredigd. ‘Ik ben zwak in cijfers, heb een administrateur ingehuurd en dat betekent een verlichting.’ Echte Bakker Paul van de Bogaert, die vier jaar geleden het bedrijf van zijn ouders in Breda overnam, heeft meer feeling met cijfers. Hij ontdekte dat hij met het opschonen van zijn verzekeringspakket zo’n € 3000 tot € 4000 op jaarbasis goedkoper uit is. ‘Mijn ouders hadden in de loop der jaren een diversiteit aan verzekeringen afgesloten. Nu is alles ondergebracht bij één maatschappij.’  
En zo gaven de bakkers elkaar tips en blikten vooruit. Hoe staan ze over vijf jaar in hun bedrijf, was de vraag die de docenten opwierpen. De een wil 30 procent managen en 70 procent in de bakkerij, een ander kiest juist voor meer managementtaken: 60 procent tegenover 40 procent. Hoe die wensen moeten worden gerealiseerd, werd niet door de Syntens-adviseurs aangegeven. Ze droegen geen pasklare oplossingen aan voor het groeiprobleem, maar dwongen de bakkers wél na te denken.
Dat deed ook oud-directeur Kasper Klaarenbeek van Kruidvat in het ochtendgedeelte. In een inspirerend betoog liet hij niet na om open deuren in te trappen (‘klant is de belangrijkste persoon’ en ‘iedereen is vervangbaar’), maar zijn relaas gaf ook stof tot nadenken. ‘Loyaliteit moet geen obstakel worden. Zoek in een bedrijf dat groeit ook naar mensen die het niet met je eens zijn’ en ‘stel in de directie iemand onder de 18 jaar aan. Zij zien zaken anders dan jou.’

Hobbels
Klaarenbeek benoemde ook hobbels. Zoals het gebrek aan betrokkenheid van personeel en de angst voor confrontatie. ‘Een groeiproces gaat onherroepelijk gepaard met meningsverschillen tussen personeelsleden onderling of tussen personeel en directie. Maar het is on-Hollands om ruzie te maken. Benoem de problemen direct’, aldus Klaarenbeek die de bakkers aan het eind van de ochtend rapportcijfers liet geven voor hun prestaties op het gebied van promotie, imago, uniek assortiment, locatie, service, winkelbeleving en productpresentatie, prijs/kwaliteit en breed assortiment. Jan Kamphuis van de Apeldoornse bakkerij Van de Wal Jolink pakte pen en papier. Op imago, winkelbeleving en productpresentatie en service scoort de bakkerij het hoogst vindt hijzelf. ‘Het zijn de belangrijkste onderdelen. Wanneer deze in orde zijn komt de rest vanzelf’, sprak de bakker.
Kasper Klaarenbeek waarschuwde om niet alles in een keer te willen verbeteren. ‘Focus je op drie onderdelen. Alles tegelijk aanpakken staat gelijk aan alles laten mislukken.’ En zo prikkelde hij zijn toehoorders. Prikkelen en stimuleren was ook wat Helma Verkerk, directeur Zeelandia Nederland, vooraf voor ogen had. ‘Een bakker zal na deze dag niet gelijk actie ondernemen, maar kan de bevindingen laten bezinken. Er is altijd wel íets dat hem triggert’, sprak ze aan het slot van de dag. 

 

Reageer op dit artikel