artikel

Verliesverrekening sneller

Dossiers

Verliesverrekening sneller

Een onderneming die verlies maakt mag dit verlies verrekenen met winst uit eerdere jaren. De Belastingdienst betaalt dan de over dat eerdere jaar betaalde belasting terug. In de huidige economische crisis zijn deze extra liquiditeiten vaak uiterst welkom. Daarom heeft de overheid recent de regels omtrent het versneld aanvragen van verliesverrekening versoepeld.

Een onderneming die verlies maakt mag dit verlies verrekenen met winst uit eerdere jaren. De Belastingdienst betaalt dan de over dat eerdere jaar betaalde belasting terug. In de huidige economische crisis zijn deze extra liquiditeiten vaak uiterst welkom. Daarom heeft de overheid recent de regels omtrent het versneld aanvragen van verliesverrekening versoepeld.

Voor IB-ondernemingen (eenmanszaken, vof’s en dergelijke) geldt dat een verlies naar de afgelopen drie jaar mag worden teruggewenteld. Voor vennootschapsbelastingplichtige lichamen geldt dat een verlies één jaar mag worden teruggewenteld. Blijft er na terugwenteling nog een verlies over, dan mag dit met winsten uit de volgende negen jaar worden verrekend. Daarna vervalt de verliesverrekening.
Verliesverrekening laat vaak geruime tijd op zich wachten, omdat eerst de belastingaanslagen (definitief) moeten zijn vastgesteld. Daarom kan er tussentijds om een voorlopige verliesverrekening worden verzocht. Deze wordt dan voor 80 procent van het verlies afgegeven.
In principe kan dit verzoek pas gedaan worden als de aangifte over het verliesjaar al is ingediend. Ook moet de aanslag over het jaar waarnaar het verlies wordt teruggewenteld definitief vaststaan. Deze laatste twee eisen worden nu, voor verliezen uit 2008, versoepeld:
• een voorlopige verliesverrekening kan ook worden verzocht als de aangifte nog niet is ingediend.
• een terugwenteling is ook mogelijk als over het jaar waarnaar het verlies wordt teruggewenteld nog geen definitieve aanslag is opgelegd, maar wel een voorlopige aanslag.
Aan de versoepeling zijn wel enige voorwaarden verbonden. Zo moet het verlies goed onderbouwd worden en wordt het voorschot alleen als vooruitbetaling gezien. Mocht er teveel zijn uitbetaald omdat het verlies lager blijkt te zijn, dan moet de onderneming hetgeen teveel is ontvangen direct terugbetalen, mét heffingsrente.
Voorbeeld: BV X heeft in 2007 een winst behaald van € 100.000. Zij hebben daarover € 23.425 aan belasting betaald. In 2008 heeft men een verlies behaald van € 80.000. Dit verlies kan worden verrekend naar 2007, waarna er over dit jaar nog maar € 4000 belasting hoeft te worden betaald. BV X heeft daarom recht op een belastingteruggaaf van € 19.425.
Voor voorlopige terugwenteling komt in aanmerking 80 procent van € 80.000, is € 64.000. Dat betekent dat de winst over 2007 voorlopig op € 36.000 wordt gesteld, waarbij een te betalen belastingbedrag geldt van € 7585. BV X kan door een verzoek tot versnelde terugwenteling dus € 15.840 versneld ontvangen. Het resterende bedrag ad € 3585 zal pas worden ontvangen nadat alle aanslagen over 2007 en 2008 definitief zijn vastgesteld.

Drs. P.H. Eenhoorn
BDO CampsObers Belastingadviseurs

 

Reageer op dit artikel