artikel

Milieutips koeling en vriezer

Dossiers

Milieutips koeling en vriezer

Milieu speelt een steeds belangrijkere rol in het ondernemerschap. Deze week: het gebruik van koelingen en vriezers. Met welke maatregelen kun je het milieu minder belasten?

Milieu speelt een steeds belangrijkere rol in het ondernemerschap. Deze week: het gebruik van koelingen en vriezers. Met welke maatregelen kun je het milieu minder belasten?

Het is belangrijk efficiënt om te gaan met koel- en vriesinstallaties. Er zijn een aantal good housekeeping-maatregelen waarmee je eenvoudig kunt besparen. Controleer en registreer regelmatig de temperatuur. Stel koel- en vriesinstallaties niet lager in dan noodzakelijk. 1°C te koel kost bij een gemiddelde bakkerij al snel € 160,- tot € 180,- per jaar. Houd de deur(en) zoveel mogelijk gesloten. Om te voorkomen dat kou verloren gaat of er vochtige lucht binnendringt, kunt u de deuropening van een lamellengordijn of warme luchtgordijn voorzien. Hiermee voorkomt u ook ijsvorming op de verdamper. Zorg verder dat producten niet te warm in de koeling worden gezet. Controleer en ontdooi verdampers regelmatig. Ook condensors moeten geregeld worden gecontroleerd en schoongemaakt.

Koolzuurvriesinstallatie
Een enkele bakkerij gebruikt koolzuurvriesinstallaties in shockfreezers voor het snel invriezen van halffabrikaten en/of eindproducten. Bij deze nieuwe technologie wordt gebruik gemaakt van een cascadesysteem met een afgeschermde unit waarin ammoniak wordt gekoeld. De verdamper fungeert als condensor voor de koolzuurunit. Zo kunnen producten in zeer korte tijd tot – 40 °C worden ingevroren. Dit snelle invriesproces garandeert het behoud van de productkwaliteit. Ten opzichte van shockfreezers met R404a als koudemiddel is deze maatregel energiezuiniger. Verwacht wordt dat koolzuurvriesinstallaties in de toekomst nog zuiniger worden.
Een koolzuurvriesinstallatie is alleen aan te raden als u een nieuwe shockfreezer koopt. Over de kosten en terugverdientijden zijn geen specifieke gegevens bekend. Wel blijkt uit onderzoek dat energiebesparingen van 25% mogelijk zijn ten opzichte van een shockfreezer met R404a.

Dus:

• Met good housekeeping-regels bezuinigt u eenvoudig op de energiekosten van koel- en vriesinstallaties;
• Een koolzuurvriesinstallatie in de shockfreezer kan maar liefst 25% energie besparen ten opzichte van een shockfreezer met R404a;
• Deze maatregel wordt alleen aanbevolen bij de aanschaf van een nieuwe shockfreezer;
• In het milieu-informatieblad voor de Brood- en Banketbakkerij vindt u snel en eenvoudig alle maatregelen die u kunt nemen en welke kosten en baten ermee zijn gemoeid.

 

Reageer op dit artikel